پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران- معاونت ها و مراکز ستادی
جای گرفتن 21 فعالیت اجتماعی در سامانه سعاد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ | 
۲۱ فعالیت اجتماعی در میان فهرست فعالیت‌های سامانه‌ی ثبت کارکرد اعضای هیات علمی جای گرفت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ؛ دکتر امیرحسین جلالی ندوشن مدیر مشارکت های مردمی دانشگاه به خبرنگار روابط عمومی دانشگاه گفت:  که به نسخه‌ی تجدید نظر یافته‌ی سامانه‌ی سعاد که به منظور خود اظهاری فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، اجرایی و مدیریتی اعضای هیات علمی تهیه شده ۲۱ فعالیت اجتماعی نیز افزوده شده است.
در این نسخه که چندی است به صورت آزمایشی قابل دسترسی است فهرست این فعالیت‌ها را می توان مشاهده کرد. از این پس اعضای هیات علمی که به عنوان عضو هیات موسس یا هیات مدیره‌ی خیریه‌ها یا سازمان‌های مردم نهاد فعالیت نمایند یا از  منابع خارج دانشگاهی خیریه یا داوطلبانه بودجه برای دانشگاه کسب کنند، یا در مولفه‌های اجتماعی سلامت مداخله‌ای انجام دهند می‌توانند سابقه‌ی کار خود را در سامانه سعاد ثبت کنند.
مدیر مشارکت‌های مردمی دانشگاه هدف از این اقدام را تشویق اقدام به کارهای داوطلبانه توسط اعضای هیات علمی و ارتقای آن از طریق ارج نهادن به انجام فعالیت های انسان دوستانه بیان کرد.
۸ دی ماه در جریان همایش «نقش من» که به موضوع اجتماعی شدن سلامت می‌پرداخت از آیین‌نامه‌ی فعالیت‌های داوطلبانه در دانشگاه رونمایی شد.
این آیین نامه که بعد از تصویب هیات رئیسه از سال ۹۸ اجرایی خواهد شد در کنار ثبت فعالیت‌های اجتماعی در سامانه‌ی سعاد بستری مناسب برای فعالیت‌های داوطلبانه و در جهت پاسخگویی اجتماعی ایجاد خواهد نمود.

 
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
http://firoozgar.iums.ac.ir/find.php?item=5.31234.76832.fa
برگشت به اصل مطلب