پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران- بیمارستان ها و مراکز آموزشی درمانی
بازدید تیم ارزشیابی اعتبار بخشی از مرکز آموزشی درمانی شهید اکبر آبادی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱۵ | 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران : تیم ارزشیابی اعتبار بخشی از مرکز آموزشی درمانی شهید اکبر آبادی روز سه شنبه مورخ 10 مرداد ماه 1396بازدید نمود.
طبق برنامه زمانبندی شده، تیم کارشناسان ارزیابی اعتبار بخشی آموزشی روز سه شنبه مورخ 10 مرداد ماه ، در مرکز آموزشی درمانی حمایت از مادران شهید اکبر آبادی حضور پیدا نموده و در ساعت 9:00 جلسه ای با حضور تیم ارزیابی شامل دکتر غلامرضا محسنی سرپرست تیم ، دکتر محمد رضا شروین بدر ، دکتر مسعود محمد پور ودکتر بدخش رییس مرکز آموزشی درمانی حمایت از مادران شهید اکبر آبادی ، دکتر نصیری معاون درمان مرکز و دکتر رحیمی و دکتر کشاکی اعضای هیئت علمی در سالن کنفرانس مرکز برگزار گردید.
دکتر بدخش رییس بیمارستان ضمن عرض خیر مقدم و خوش آمد گویی به ارزیابان ، توضیحاتی در خصوص مشکلات عدیده مرکز و بیماران با توجه به محدوده جغرافیایی و عملکرد رزیدنت ها، انترن ها و اقدامات انجام شده جهت رفاه آنها ارایه نمود.
دکتر رحیمی عضو هیئت علمی بیمارستان ضمن معرفی مرکز، گزارشی از عملکرد تیم اجرایی و اقدامات انجام شده در خصوص استانداردهای اعتبار بخشی بیان کرد.
در ادامه بخش های اورژانس ، LDR ، NICU، نوزادان ، پاویون پزشکان و کتابخانه مرکز مورد بازدید قرار گرفت و تیم اعتبار بخشی از اقدامات انجام شده اظهار رضایت نمودند ، بویژه از بخش های LDR و NICU که بسیار مورد توجه قرار گرفت و کارکنان واحد های مربوطه مورد تفقد و عنایت قرار گرفتند.
در پایان بازدید ، جلسه اعتبار بخشی با حضور متخصصین ، رزیدنت ها و انترن ها  تشکیل و در رابطه با آن بحث و تبادل نظر انجام گرفت.AWT IMAGE  AWT IMAGE
 
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=5.31236.53036.fa
برگشت به اصل مطلب