پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران- بیمارستان ها و مراکز آموزشی درمانی
مرکز آموزشی ودرمانی شهدای هفتم تیر مرکز یونیک استفاده از سونوگرافی حین جراحی مغز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۱۷ | 

در مرکز آموزشی ودرمانی شهدای هفتم تیر  مرکز یونیک استفاده از سونوگرافی حین جراحی (Intra operative sonography) معرفی شده است .
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ؛ دکتر چهار دولی  متخصص طب اورژانس دانشگاه در خصوص این روش عنوان کرد: به علت حساسیت زیاد نسج مغز وعدم امکان جبران ضایعات احتمالی بوجود آمده ، در اعمال جراحی مغزی از تکنولوژی های متعدد برای افزایش دقت و پیشگیری از آسیب به بافت های سالم مغزی از سونوگرافی حین جراحی کمک گرفته می شود .
وی افزود: استفاده از این روش در کنار روش های مرسوم دیگر سبب افزایش قابل توجه ظرافت و دقت جراحی های مغزی انجام شده در این مرکز گردیده است و با توجه به حساسیت فراوان نسج مغزی از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد.
دکتر چهار دولی در این خصوص با بیان این موضوع  که در تومورهای مغزی ، سونوگرافی می تواند بعد از کرانیوتومی کمک کننده باشد ،بیان کرد: که بعد از کرانیوتومی و بازکردن دورا ممکن است مغز جابه جا شده ومکانیابی ضایعه مشکل شود که سونوگرافی حین عمل کمک می نماید که بهترین محل دسترسی با کمترین آسیب مغزی تعیین شود و همزمان حین عمل پیشرفت کار بررسی گردد وتا حدود زیادی بافت نرمال وغیرنرمال متمایز می گردد.
گفتنی است این روش درمانی با کارگروهی از متخصصان مجرب شامل دکتر مجتبی چهار دولی  متخصص طب اورژانس و دکتر سید علی احمدی  جراح مغز و اعصاب در اعمال جراحی  (خونریزی ها ، تومورها ، آبسه ، بیوپسی )مطابق آخرین متدهای جهانی به کار می رود وتاکنون نتایج قابل توجهی حاصل گردیده است .


خبر : ستاری
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=5.31236.67060.fa
برگشت به اصل مطلب