پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران- بیمارستان ها و مراکز آموزشی درمانی
برگزاری جلسه مجمع بیمارستانی مجتمع حضرت رسول (ص)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۱۵ | 
جلسه مجمع بیمارستانی مجتمع حضرت رسول (ص) با حضور رییس دانشگاه  در سالن کنفرانس  طبقه هفتم برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، در این جلسه که مورخ 14 آبان ماه  تشکیل گردید ، دکتر مبارکی ؛ معاون توسعه مدیریت و منابع عنوان داشت:بر اساس مصوبه هیئت امنا،مجامع بیمارستانی تشکیل شد تا ما نظارت و کنترل بیشتری بر عملکرد واحدهای تابعه داشته باشیم و هم پاسخگویی مراکز تابعه ارتقا ء یابد.
وی گفت: مدیران عامل مراکز تحت پوشش باید نسبت به تمام مسائل مربوط به امور مالی دقت نظر داشته باشند.
سپس دکتر امیری؛ مدیر عامل مجتمع حضرت رسول (ص) گزارشی از عملکرد یکساله آن مرکز بیان کرد.
همچنین گزارش حسابرس مستقل مجتمع حضرت رسول (ص) ارائه شد.
شایان ذکر است مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی حضرت رسول (ص) با 641 تخت فعال و 236 عضو هیئت علمی در سال 96 توانسته میزان بیماران سرپایی حدود 30 درصد کاهش و کارانه افراد افزایش دهد.
در ادامه دکتر ناصری پور تصریح کرد: یکی از تکالیف تعیین شده برای مجتمع حضرت رسول (ص) کاهش کسورات بیمه به میزان حدود زیر 5 درصد می باشد  که محقق نگردیده است .
رییس دانشگاه تاکید کرد :افرادی که قوانین تعیین شده در بیمارستانئ را رعایت نکنند قصور کردند و باید با آنها برخورد شود.
وی افزود: اعضای هیئت علمی باید برای مباحث آموزش ، پژوهش و درمان وقت کافی بگذارند و رییس هر بیمارستان بر تمام امور جاری مرکز نظارت کافی داشته باشد.
در این جلسه دکتر ناصری پور ، معاونین درمان ، آموزشی ، توسعه ، هیئت مدیره مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول (ص) و کارشناسان دبیرخانه مجامع بیمارستانی  حضور داشتند.
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=5.31236.73085.fa
برگشت به اصل مطلب