پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران- بیمارستان ها و مراکز آموزشی درمانی
بازدید سرپرست دانشگاه از مرکز آموزشی درمانی فیروزگر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ | 
جلسه مشترک سرپرست دانشگاه  با اعضای هیئت عامل و هیئت علمی مرکز آموزشی درمانی فیروزگر برگزار شد.
به نقل از روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی فیروزگر: دکتر کوهپایه زاده مورخ 17 بهمن ماه  با اعضاء هیئت عامل و هیئت علمی این مرکز در یک جلسه 5 ساعته دیدار و گفتگو کرد.
در این جلسه سرپرست دانشگاه ، اهداف دانشگاه را در حوزه آموزش و پژوهش بیان نموده ، سپس معاونین مربوطه هر کدام در حوزه خود به بیان اهداف و برنامه های حوزه تحت نظارت پرداخته وپس از آن اعضای هیئت عامل نظرات، پیشنهادات و مشکلات خود را مطرح کردند.
در پایان جلسه سرپرست دانشگاه به همراه اعضای هیئت عامل بیمارستان فیروزگر اقدام به بازدید از درمانگاه جدید نمودند. 
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=5.31236.78600.fa
برگشت به اصل مطلب