پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران- مراکز تحقیقاتی
بازدید هیئت سوئیسی از دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان- انستیتو روانپزشکی تهران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۱۹ | 

خانم نورا کرونیگ مدیر کل امور بین الملل وزارت بهداشت سوئیس مورخ نوزدهم خرداد سال جاری از دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه: خانم نورا کرونیگ مدیر کل امور بین الملل وزارت بهداشت سوئیس بنا به دعوت وزارت بهداشت ایران از 19 تا 20 خرداد ماه سال 1397 به کشورمان عزیمت کرد.
 ایشان به همراه هیئت همراه از جمله مسئولین سفارت سوئیس در ایران روز شنبه نوزدهم خرداد سال جاری از دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان بازدید داشت.
هدف از این بازدید آشنایی با پتانسیل های دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان در زمینه بهداشت روان در جهت انجام پروژه های مشترک با طرف سوئیسی بود.
در ابتدای این بازدید دکتر سیدکاظم ملکوتی، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران به معرفی اجمالی دانشکده و دفتر همکاری‌های سازمان جهانی بهداشت (WHOcc) پرداخت.
سپس دکتر احمد حاجبی مدیر کل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، توضیحاتی در خصوص ساختار ارائه خدمات سلامت روان و شیوه ارجاع در سطوح مختلف ارائه کرد.
همچنین دکتر جعفر بوالهری رئیس دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان و رئیس مرکز تحقیقات سلامت معنوی در مورد دانشکده و مرکز تحقیقات سلامت معنوی و وجود پتانسیل های مشترک به میهمانان توضیحات لازم را داد.
دکتر محمد صادق قاسمی معاون بین الملل و رئیس پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز در مورد زمینه های همکاری بین المللی دانشگاه صحبت کرد.
در ادامه معاونین و چند تن از اعضای هیئت علمی دانشکده نیز توضیحاتی در مورد فعالیت حوزه های خود ارائه داده و به داشتن ظرفیت های موجود در زمینه همکاری مشترک اشاره کردند.
در پایان میهمانان از بخش ها و معاونت های مختلف دانشکده و همچنین درمانگاه‌های آموزشی، تخصصی و امکانات آموزشی در حوزه روان‌درمانی و مداخلات روانشناختی دانشکده بازدید نمودند.


نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=5.31237.65834.fa
برگشت به اصل مطلب