پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران- همایش و کنگره ها
اولین کنگره بین المللی استانداردهای تجهیزات پزشکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۳۱ | 
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=5.31239.52369.fa
برگشت به اصل مطلب