پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران- همایش و کنگره ها
برگزاری دومین سمینار جامع کشوری مدیریت مصدومین ترومایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۱۰ | 
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=5.31239.65685.fa
برگشت به اصل مطلب