پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران- همایش و کنگره ها
فراخوان دوره جامع روان تحلیلی با رویکرد روابط ابژه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۲ | 
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=5.31239.66554.fa
برگشت به اصل مطلب