پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران- انتصابات
انتصاب دکترآرش بردبار بعنوان مدیر عامل مرکز آموزشی درمانی حمایت مادران شهید اکبرآبادی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۲۳ | 
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران: دکتر مسعود ناصری پور رییس دانشگاه طی حکمی دکتر آرش بردبار را بعنوان مدیر عامل مرکز آموزشی درمانی حمایت مادران شهید اکبرآبادی منصوب نمود.
متن ابلاغ به شرح زیر است: 

جناب آقای دکتر آرش بردبار
با سلام و احترام

با عنایت به ابلاغ دستورالعمل اداره بیمارستان مستقل از سوی مقام محترم وزارت و به پیشنهاد ریاست محترم دانشکده پزشکی ، در راستای اجرای ماده 2 آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه و به منظور کاهش تصدی خدمات در قالب یک واحد اجرایی مستقل ، نظر به تعهد، شایستگی و سوابق اجرایی ارزشمند جنابعالی به مــوجب این ابلاغ به عنوان «مدیر عامل مرکز آموزشی درمانی حمایت مادران شهید اکبرآبادی» منصوب می شوید تا با یاری خداوند متعال و رعایت جوانب شرعی و قانونی در انجام اقدامات ذیل با حضور مداوم و مستمر اهتمام ورزید:
- اداره بهینه بیمارستان به‌صورت یک واحد مستقل اجرایی در چارچوب آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه و دستورالعمل بیمارستان‌های مستقل
- تشکیل هیأت عامل و انتخاب و انتصاب اعضاء با تأیید رئیس دانشگاه
- برگزاری منظم جلسات هیأت عامل
- تنظیم و مبادله موافقتنامه و تفاهم نامه بودجه بیمارستان
- انجام کلیه عملیات مالی و معاملاتی با رعایت دستورالعمل و آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه
- تشکیل کمیسیون مناقصات بیمارستان
- تشکیل کمیسیون فنی، بازرگانی و مالی بیمارستان
- تشکیل کمیته فرعی طبقه‌بندی مشاغل
- تدوین نمودار سازمانی و تشکیلات تفصیلی بیمارستان
- برنامه ریزی، اجرا و پایش استانداردها و دستورالعمل های بالا دستی در کلیه امور فنی و اجرایی  در حوزه‌های پشتیبانی، درمانی، آموزش، پژوهشی، بهداشتی و پاسخگویی در قبال آنها
- ارائه گزارش‌های عملکرد به هیأت رئیسه و دبیرخانه هیأت امنا دانشگاه در چارچوب موافقت‌نامه
- پاسخگویی در قبال مسئولیت‌های محوله در برابر کلیه دستگاه‌های نظارتی 
از درگاه خداوند متعال برای شما توفیق روزافزون در پیشبرد اهداف دانشگاه و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران آرزومندم.
دکتر مسعود ناصری پور
رییس دانشگاه
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=5.31444.64751.fa
برگشت به اصل مطلب