پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران- انتصابات
با حکم معاون آموزشی وزارت بهداشت؛ دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی منصوب شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۲۳ | 
دکتر باقر لاریجانی، معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی تخصصی در حکمی دکتر مرضیه مولوی نجومی، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران را به عنوان دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی منصوب کرد.
به گزارش وبدا، متن این حکم به شرح زیر است :

سرکار خانم دکتر مرضیه مولوی نجومی        
 استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران      

برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی با همکاری دست اندرکاران حوزه آموزش علوم پزشکی اجرایی شده و دستاوردهای چشمگیری در بر داشته است. در همین راستا استقرار کامل این برنامه ها یکی از اولویت هایی است که در دولت دوازدهم پیگیری می شود. تحول در نظام آموزش پزشکی عمومی به عنوان یکی از حوزه های زیربنایی نظام سلامت کشور موضوعی است که در قالب برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی مدنظر قرار گرفته و در همین راستا برنامه آموزشی پزشکی عمومی کشور پس از حدود 30 سال مورد بازنگری قرار گرفت و در حال حاضر در دانشگاههای علوم پزشکی در حال اجرا است. از جمله مهمترین ابعاد تحول در برنامه بازنگری شده پزشکی عمومی توجه ویژه به آموزش جامعه نگر و در عین حال مواجهه زودرس با عرصه ارائه خدمات است که مورد تاکید وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز می باشد. بدون شک استمرار این مسیر و  پیگیری جدی برای پیشبرد اهداف تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی یکی از برنامه های مهمی است که در سال های آتی در نظام سلامت کشور مدنظر قرار خواهد گرفت.
نظر به تعهد و تجارب ارزشمند سرکارعالی، بدین وسیله به عنوان دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی منصوب می گردید تا با همکاری کلیه اساتید، صاحبنظران و دست اندرکاران حوزه آموزش علوم پزشکی و همچنین با هماهنگی کامل با حوزه معاونت آموزشی وزارت متبوع در جهت تحقق اهداف زیر بکوشید:
* تلاش در جهت ارتقای سطح سلامت جامعه از طریق بازنگری در برنامه درسی و آموزش های رایج دانشکده های پزشکی در مقطع دکترای حرفه ای
* کوشش مستمر در جلب همکاریهای بین بخشی در وزارت متبوع به منظور تامین هدف فوق 

* تحلیل و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز این بخش با همکاری واحدهای ذیربط و برنامه ریزی برای تامین نیاز کشور بخصوص در مناطق کمتر برخوردار
*    ارتقای کیفی آزمون ها ، بروزرسانی و کارآمدسازی استانداردهای اعتباربخشی برنامه ای و موسسه ای دانشکده های پزشکی 
*    کاهش تصدی گری و واگذاری امور ستاد به دانشگاهها و واحدهای ذیربط تا حد ممکن
*    توسعه همکاریهای بین المللی از طریق بسترسازی برای جذب فراگیر از کشورهای خارجی ، طراحی کوریکولوم های مشترک ، شناساندن مدارک دانش آموختگان  ایرانی در سایر کشورها.   

توفیق سرکارعالی را در اعتلای نظام آموزش عالی سلامت از خداوند متعال خواستارم.
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=5.31444.83474.fa
برگشت به اصل مطلب