شبکه بهداشت و درمان رباط کریم- نظارت بر دارو
نظارت بر دارو

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

واحد نظارت بر دارو

تلفن های مرکز:                   3– 56439990           داخلی:510-521

نام و نام خانوادگی                            عنوان شغلی

خانم دکتر پارمیس حبیب محمدی                کارشناس مسئول واحد

 

آقای دکتر امیر محمد خان                           کارشناس واحد

شرح وظایف:

-نظارت و بازرسی داروخانه های دولتی و خصوصی تحت پوشش بر اساس آییننامه دارویی داروخانه ها

-ارزشیابی فصلی داروخانه های خصوصی وارسال نمرات ارزشیابی به دانشگاه

-رسیدگی به شکایات مردمی و ارجاع پرونده های متخلفان به مراجع ذیصلاح

-تعامل با اداره صنعت ،معدن وتجارت و نیروی انتظامی در ارتباط با کشف دارو وضبط کالاهای آرایشی،بهداشتی و لوازم پزشکی قاچاق و تقلبی

-بررسی وپیشنهاد مجوز تاسیس داروخانه های روزانه ویا شبانه به معاونت غذاودارو دانشگاه

- کنترل نسخ و قیمت اقلام دارویی ولوازم آرایشی بهداشتی موجود در داروخانه ها

نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان رباط کریم:
http://iums.ac.ir/find.php?item=55.11966.50412.fa
برگشت به اصل مطلب