شبکه بهداشت و درمان رباط کریم- نظارت بر دارو
نظارت بر دارو

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

واحد نظارت بر دارو

تلفن های مرکز:                   3– 56439990           داخلی:510-521-511

نام و نام خانوادگی                            عنوان شغلی

خانم دکتر پارمیس حبیب محمدی                کارشناس مسئول واحد

خانم دکترپریسا  طاهری                             کارشناس واحد

خانم شهناز خداوردی                                کارشناس واحد

آقای دکتر امیر محمد خان                           کارشناس واحد

شرح وظایف:

-نظارت و بازرسی داروخانه های دولتی و خصوصی تحت پوشش بر اساس آییننامه دارویی داروخانه ها

-ارزشیابی فصلی داروخانه های خصوصی وارسال نمرات ارزشیابی به دانشگاه

-رسیدگی به شکایات مردمی و ارجاع پرونده های متخلفان به مراجع ذیصلاح

-تعامل با اداره صنعت ،معدن وتجارت و نیروی انتظامی در ارتباط با کشف دارو وضبط کالاهای آرایشی،بهداشتی و لوازم پزشکی قاچاق و تقلبی

-بررسی وپیشنهاد مجوز تاسیس داروخانه های روزانه ویا شبانه به معاونت غذاودارو دانشگاه

- کنترل نسخ و قیمت اقلام دارویی ولوازم آرایشی بهداشتی موجود در داروخانه ها

نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان رباط کریم:
http://iums.ac.ir/find.php?item=55.11966.50412.fa
برگشت به اصل مطلب