شبکه بهداشت و درمان ملارد- نظارت بر مواد غذایی
نظارت بر مواد غذایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

سرپرست : خانم مهندس پاشایی

با عنايت به انتزاع شهرستان ملارد از شهرستان شهريار و تشكيل شبكه بهداشت و درمان ملارد در تاريخ 17/3/89 ، واحد نظارت بر مواد غذايي اين شبكه مستقل و راه اندازي گرديد. اين شهرستان در مجموع تعداد105 واحد عرضه کننده آرایشی و بهداشتی و88 واحد توليدي مواد غذايي ، آشاميدني ،آرايشي و بهداشتي و ظروف و بسته بندي را تحت پوشش داردكه 72 كارخانه فعال و 16 كارخانه غير فعال مي باشد. از مجموع كارخانجات فعال تحت پوشش ،          10 واحد توليدي لبني ، 5 واحد پروتئيني ، 14 واحد كنسروي ، 15 واحد شيريني و شكلات و حبوبات و خشكبار، 15 واحد توليدي آرد و غلات ، 8 واحد آرايشي و بهداشتي و 5 واحد ظروف و بسته بندي مي باشد.

عمده فعاليت اين واحد بازديدهاي فني و بهداشتي جهت رسيدگي به شكوائيه ،كنترل مستمر ، تمديد و صدور و اصلاح پروانه هاي بهداشتي ، مجوز اوزان و ظرفیت خالی و  ترخيص كالا و در صورت لزوم توقيف ، معدومي و اقدامات قانوني و نيز انجام مكاتبات لازم در خصوص موارد فوق با معاونت محترم غذا و داروي دانشگاه ، دادسرای شهرستان و اداره تعزیرات و نیز كارخانجات تحت پوشش مي باشد.

نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان ملارد:
http://iums.ac.ir/find.php?item=57.7798.40994.fa
برگشت به اصل مطلب