موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل- معاونت پژوهشی
معاونت پژوهشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

معاونت پژوهشی

این معاونت مسؤولیت مدیریت و ساماندهی امور پژوهشی اعضای هیات علمی و محققان را برعهده دارد و وظیفه دارد ضمن تعیین اولویت های پژوهشی در راستای سیاست­های دانشگاه و نیازها و انگیزه های سازمانی، نسبت به ارتقای پژوهش در حوزه عملکرد دانشکده قدم بردارد. هدف نهایی ما این است که با انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی در زمینه طب و داروسازی سنتی و تاریخ پزشکی، عنوان قطب برتر پژوهشی کشور در این حیطه را به خود اختصاص دهیم. 

 اعضا:

مدیر امور پژوهشی: دکتر علی قبادی

کارشناسان: خانم جعفری - خانم استاد عبدالله

اعضای شورای پژوهشی: دکتر روشنک قدس، دکتر آسیه شجاعی، دکتر فتانه هاشم دباغیان، دکتر محمد رضا رجب نژاد، دکتر فرشاد امینی بهبهانی

نشانی مطلب در وبگاه موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل:
http://iums.ac.ir/find.php?item=88.26167.47814.fa
برگشت به اصل مطلب