دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: کارگاههای آموزشی:
:: برگزاری 4دوره بازآموزی برای مراقبین سلامت - ۱۳۹۶/۷/۲۰ -
:: برگزاری 4کارگاه آموزشی ضمن خدمت برای معملیمن ؛مدیران ورابطین مدارس شهرستان رباط کریم - ۱۳۹۶/۷/۱۸ -
:: برگزاری کارگاه باز آموزی بهورزان در خصوص فعالیتهای مربوط به واحد سلامت جوانان و نوجوانان و مدارس - ۱۳۹۶/۷/۱۸ -
:: برگزاری اولین کارگاه آموزشی ضمن خدمت برای معملیمن ؛مدیران ورابطین مدارس شهرستان رباط کریم - ۱۳۹۶/۷/۱۳ -
:: برگزاری کارگاه اموزشی - ۱۳۹۶/۷/۱۱ -
:: باز آموزی گروه اول مراقبین سلامت در خصوص فعالیتهای مربوط به واحد سلامت جوانان و نوجوانان و مدارس - ۱۳۹۶/۷/۱۰ -
:: برگزاری کارگاه یک روزه مانا ( بسته جدید در شبکه بهداشت ودرمان شهرستان رباط کریم - ۱۳۹۶/۷/۲ -
:: برگزاری کارگاه سلامت کودکان ( بسته جدید ) - ۱۳۹۶/۶/۲۶ -
:: برگزاری کارگاه مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران - ۱۳۹۶/۶/۲۶ -
:: کارگاه یک روزه ای ازدواج موفق - ۱۳۹۶/۶/۲۱ -
:: برگزاری آزمون برنامه پایلوت سلامت کودکان - ۱۳۹۶/۶/۱۶ -
:: برگزاری کارگاه یک روزه پیشگیری از عوامل مستعد کننده سقط و ناباروری در شبکه بهداشت و درمان رباط کریم - ۱۳۹۶/۶/۱۵ -
:: برگزاری کارگاه - ۱۳۹۶/۶/۹ -
:: برگزاری کارگاه تغذیه مادران باردار و شیرده در شبکه بهداشت ودرمان رباط کریم - ۱۳۹۶/۶/۸ -
:: آزمون های دوره ای سلامت روان - ۱۳۹۶/۶/۵ -
:: برگزاری کارگاه یک روزه پیشگیری از سوانح و حوادث در شبکه بهداشت ودرمان رباط کریم - ۱۳۹۶/۶/۱ -
:: کارگاه دو روزه نوجوان سالم - ۱۳۹۶/۶/۱ -
:: برگزاری دو کارگاه آموزشی اختلالات ناشی از کمبود ید و مزایای شیرمادر در فرمانداری شهرستان رباط کریم - ۱۳۹۶/۵/۲۵ -
:: برگزاری کارگاه مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران در شبکه بهداشت ودرمان رباط کریم - ۱۳۹۶/۵/۲۳ -
:: برگزاری کارگاه سلامت کودکان ( بسته جدید ) - ۱۳۹۶/۵/۲۱ -
:: برگزاری کارگاه چهار روزه مهارتهای زندگی در شبکه بهداشت ودرمان شهرستان رباط کریم - ۱۳۹۶/۵/۱۰ -
:: برگزاری کلاس آموزشی اصلاح الگوی مصرف غذایی بر مبنای مفاهیم نشانگر رنگی تغذیه ای در شهرستان رباط کریم - ۱۳۹۶/۵/۲ -
:: برگزاری کلاس آموزشی اصلاح الگوی مصرف غذایی بر مبنای مفاهیم نشانگر رنگی تغذیه ای در شهرستان رباط کریم - ۱۳۹۶/۵/۲ -
:: برگزاری کارگاه یک روزه شیرمادر در شهرستان رباط کریم - ۱۳۹۶/۴/۲۸ -
:: آموزش پیشگیری و کنترل بیماریهای دیابت- فشارخون بالا - ۱۳۹۶/۳/۸ -
:: فعالیتهای کانون بسیج جامعه پزشکی - ۱۳۹۶/۳/۷ -
:: برگزاری کارگاه ادغام خدمات پیشگیری و کنترل عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر - ۱۳۹۶/۲/۱۳ -
:: برگزاری کلاس آموزشی خطر سنجی سکته های قلبی مغزی و سرطان جهت مسئولین امور بانوان در سطح شهرستان - ۱۳۹۶/۲/۱۲ -
:: آموزش پیشگیری از افسردگی در آموزشگاه ناشنوایان - ۱۳۹۶/۲/۳ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی در دانشگاه آزاداسلامی شهرستان رباط کریم - ۱۳۹۶/۲/۳ -
:: برگزاری کلاس آموزشی جهت قنادان و شیرینی فروشان شهرستان رباط کریم - ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ -
:: برگزاری کلاس آموزشی جهت صنف آرایشگاه زنانه در شبکه بهداشت ودرمان شهرستان رباط کریم - ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ -
:: برگزاری کارگاه ادغام خدمات پیشگیری و کنترل عوامل خطر و بیماریهای غیرواگیر در شبکه بهداشت ودرمان شهرستان - ۱۳۹۵/۱۲/۸ -
:: کارگاه احیا پایه در نوزادان و کودکان زیر 5 سالدر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان رباط کریم - ۱۳۹۵/۱۲/۲ -
:: برگزاری کلاس آموزشی جهت صنف پزندگان در مرکز بهداشت شهرستان رباط کریم - ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ -
:: برگزاری کلاس آموزشی جهت نانوایان در مرکز بهداشت شهرستان رباط کریم - ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ -
:: برگزاری کلاس آموزشی توسط واحد نظارت بر مواد غذایی آرایشی بهداشتی - ۱۳۹۵/۹/۲۰ -
:: برگزاری کلاس آموزشی توسط واحد نظارت بر مواد غذایی آرایشی بهداشتی - ۱۳۹۵/۹/۱۶ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی دو روزه ضمن خدمت - ۱۳۹۵/۹/۱۱ -
:: سومین کارگروه سلامت و امنیت غذای شهرستان رباط کریم در سال 95 - ۱۳۹۵/۹/۳ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی طرح مروج سلامت در آموزش وپرورش - ۱۳۹۵/۹/۳ -
:: برگزاری کارگاه یک روزه آشنایی بابرنامه جلب مشارکت ، سل ومهارت های زندگی - ۱۳۹۵/۸/۲۹ -
:: برگزاری کلاس آموزشی توسط واحد نظارت بر مواد غذایی، آرایشی بهداشتی این شبکه - ۱۳۹۵/۸/۲۵ -
:: برگزاری کارگاه مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران ویژه دانش آموختگان غیر مامایی - ۱۳۹۵/۸/۲۳ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی مراقبین سلامت در خصوص فعالیتهای واحد سلامت جوانان و نوجوانان و مدارس - ۱۳۹۵/۸/۱۸ -
:: برگزاری 3 کارگاه آموزشی پدیکلوزیس برای کارکنان اداره آموزش وپرورش - ۱۳۹۵/۸/۱۸ -
:: کارگاه آموزشی ماکرو ارگونومی و کاربرد آنالیز شغلی - ۱۳۹۵/۸/۱۷ -
:: برگزاری کلاس آموز شی هپاتیت و ایدز - ۱۳۹۵/۸/۸ -
:: کلاس آموزشی سلامت بانوان - ۱۳۹۵/۸/۸ -
:: برگزاری کلاس آموزشی باورهای دینی و مسئولیت اجتماعی و پیشگیری از سوانح و حوادث در مهد روستا شاداب کیکاور - ۱۳۹۵/۸/۶ -
صفحه 1 از 3    
قبلی
1