دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: کارگاههای آموزشی:
:: برگزاری کلاس آموزشی اصلاح الگوی مصرف غذایی بر مبنای مفاهیم نشانگر رنگی تغذیه ای در شهرستان رباط کریم - ۱۳۹۶/۵/۲ -
:: برگزاری کارگاه یک روزه شیرمادر در شهرستان رباط کریم - ۱۳۹۶/۴/۲۸ -
:: آموزش پیشگیری و کنترل بیماریهای دیابت- فشارخون بالا - ۱۳۹۶/۳/۸ -
:: فعالیتهای کانون بسیج جامعه پزشکی - ۱۳۹۶/۳/۷ -
:: برگزاری کارگاه ادغام خدمات پیشگیری و کنترل عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر - ۱۳۹۶/۲/۱۳ -
:: برگزاری کلاس آموزشی خطر سنجی سکته های قلبی مغزی و سرطان جهت مسئولین امور بانوان در سطح شهرستان - ۱۳۹۶/۲/۱۲ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی در دانشگاه آزاداسلامی شهرستان رباط کریم - ۱۳۹۶/۲/۳ -
:: آموزش پیشگیری از افسردگی در آموزشگاه ناشنوایان - ۱۳۹۶/۲/۳ -
:: برگزاری کلاس آموزشی جهت صنف آرایشگاه زنانه در شبکه بهداشت ودرمان شهرستان رباط کریم - ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ -
:: برگزاری کلاس آموزشی جهت قنادان و شیرینی فروشان شهرستان رباط کریم - ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ -
:: برگزاری کارگاه ادغام خدمات پیشگیری و کنترل عوامل خطر و بیماریهای غیرواگیر در شبکه بهداشت ودرمان شهرستان - ۱۳۹۵/۱۲/۸ -
:: کارگاه احیا پایه در نوزادان و کودکان زیر 5 سالدر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان رباط کریم - ۱۳۹۵/۱۲/۲ -
:: برگزاری کلاس آموزشی جهت صنف پزندگان در مرکز بهداشت شهرستان رباط کریم - ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ -
:: برگزاری کلاس آموزشی جهت نانوایان در مرکز بهداشت شهرستان رباط کریم - ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ -
:: برگزاری کلاس آموزشی توسط واحد نظارت بر مواد غذایی آرایشی بهداشتی - ۱۳۹۵/۹/۲۰ -
:: برگزاری کلاس آموزشی توسط واحد نظارت بر مواد غذایی آرایشی بهداشتی - ۱۳۹۵/۹/۱۶ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی دو روزه ضمن خدمت - ۱۳۹۵/۹/۱۱ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی طرح مروج سلامت در آموزش وپرورش - ۱۳۹۵/۹/۳ -
:: سومین کارگروه سلامت و امنیت غذای شهرستان رباط کریم در سال 95 - ۱۳۹۵/۹/۳ -
:: برگزاری کارگاه یک روزه آشنایی بابرنامه جلب مشارکت ، سل ومهارت های زندگی - ۱۳۹۵/۸/۲۹ -
:: برگزاری کلاس آموزشی توسط واحد نظارت بر مواد غذایی، آرایشی بهداشتی این شبکه - ۱۳۹۵/۸/۲۵ -
:: برگزاری کارگاه مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران ویژه دانش آموختگان غیر مامایی - ۱۳۹۵/۸/۲۳ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی مراقبین سلامت در خصوص فعالیتهای واحد سلامت جوانان و نوجوانان و مدارس - ۱۳۹۵/۸/۱۸ -
:: برگزاری 3 کارگاه آموزشی پدیکلوزیس برای کارکنان اداره آموزش وپرورش - ۱۳۹۵/۸/۱۸ -
:: کارگاه آموزشی ماکرو ارگونومی و کاربرد آنالیز شغلی - ۱۳۹۵/۸/۱۷ -
:: برگزاری کلاس آموز شی هپاتیت و ایدز - ۱۳۹۵/۸/۸ -
:: کلاس آموزشی سلامت بانوان - ۱۳۹۵/۸/۸ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی آسیب های فردی و اجتماعی فضای مجازی در شبکه بهداشت ودرمان - ۱۳۹۵/۸/۶ -
:: برگزاری کلاس آموزشی باورهای دینی و مسئولیت اجتماعی و پیشگیری از سوانح و حوادث در مهد روستا شاداب کیکاور - ۱۳۹۵/۸/۶ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی اورژانس پیش بیمارستانی در شبکه بهداشت ودرمان رباط کریم - ۱۳۹۵/۸/۵ -
:: کارگاه آموزشی با عنوان حمایتهای روانی در بلایا در دو روز متوالی - ۱۳۹۵/۸/۲ -
:: برگزاری کلاس آموزشی دانش ، آگاهی ، کتاب و فضای مجازی در زندگی کودک امروز با حضور رئیس پلیس فتا استان تهران - ۱۳۹۵/۸/۱ -
:: برگزاری کلاس هفته سلامت بانوان برای صنف آرایشگران خانم - ۱۳۹۵/۷/۲۹ -
:: برگزاری کلاس آموزشی با عنوان کاهش اسیدهای چرب ترانس در محصولات غذایی در شبکه بهداشت ودرمان - ۱۳۹۵/۷/۲۷ -
:: برگزاری کارگاه حمایتهای روانی در بلایا جهت پرسنل نیروی انتظامی شهرستان رباط کریم - ۱۳۹۵/۷/۲۷ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی جهت مراقبین سلامت شبکه بهداشت و درمان شهرستان - ۱۳۹۵/۷/۱۵ -
:: برگزاری کارگاه یک روزه ای جهت پزشکان مراکز با عنوان اختلالات افسرگی و اضطراب - ۱۳۹۵/۷/۱۵ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع حمایتهای روانی در بلایا - ۱۳۹۵/۷/۱۱ -
:: برگزاری کلاس بازآموزی واحد سلامت جوانان و نوجوانان و مدارس جهت بهورزان تحت پوشش شبکه بهداشت ودرمان - ۱۳۹۵/۷/۶ -
:: برگزاری دوره آشنایی با تقلبات و قاچاق محصولات آرایشی وبهداشتی - ۱۳۹۵/۷/۶ -
:: آموزش دستیاران روانپزشکی در شبکه بهداشت و درمان - ۱۳۹۵/۶/۱۳ -
:: کارگاه آموزشی پیشگیری و مداخله در کودک آزاری - ۱۳۹۵/۶/۹ -
:: برگزاری کارگاه مداخلات اجتماعی در شبکه بهداشت و درمان - ۱۳۹۵/۶/۳ -
:: برگزاری کلاس آموزشی دیابت جهت مسئولین موسسات و خانه های قرآنی شهرستان رباط کریم - ۱۳۹۵/۵/۱۳ -
:: برگزاری آزمون جامع بهورزی در شبکه بهداشت ودرمان رباط کریم - ۱۳۹۵/۵/۱۳ -
:: برگزاری کلاس بازآموزی استریلیزاسیون - ۱۳۹۵/۴/۲۹ -
:: برگزاری کلاس بازآموزی مراقبت ادغام یافته سلامت سالمندان و بهبود شیوه زندگی - ۱۳۹۵/۴/۲۹ -
:: برگزاری کارگاه پیشگیری از سوانح و حوادث در شبکه بهداشت رباط کریم - ۱۳۹۵/۴/۲۲ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی مشاوره عملی شیردهی - ۱۳۹۵/۳/۲۵ -
:: کارگاه 2 روزه مهارت فرزند پروری - ۱۳۹۵/۳/۱۲ -
صفحه 2 از 4