دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: کارگاههای آموزشی:
:: برگزاری کلاس آموزشی توسط واحد نظارت بر مواد غذایی، آرایشی بهداشتی این شبکه - ۱۳۹۵/۸/۲۵ -
:: برگزاری کارگاه مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران ویژه دانش آموختگان غیر مامایی - ۱۳۹۵/۸/۲۳ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی مراقبین سلامت در خصوص فعالیتهای واحد سلامت جوانان و نوجوانان و مدارس - ۱۳۹۵/۸/۱۸ -
:: برگزاری 3 کارگاه آموزشی پدیکلوزیس برای کارکنان اداره آموزش وپرورش - ۱۳۹۵/۸/۱۸ -
:: کارگاه آموزشی ماکرو ارگونومی و کاربرد آنالیز شغلی - ۱۳۹۵/۸/۱۷ -
:: کلاس آموزشی سلامت بانوان - ۱۳۹۵/۸/۸ -
:: برگزاری کلاس آموز شی هپاتیت و ایدز - ۱۳۹۵/۸/۸ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی آسیب های فردی و اجتماعی فضای مجازی در شبکه بهداشت ودرمان - ۱۳۹۵/۸/۶ -
:: برگزاری کلاس آموزشی باورهای دینی و مسئولیت اجتماعی و پیشگیری از سوانح و حوادث در مهد روستا شاداب کیکاور - ۱۳۹۵/۸/۶ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی اورژانس پیش بیمارستانی در شبکه بهداشت ودرمان رباط کریم - ۱۳۹۵/۸/۵ -
:: کارگاه آموزشی با عنوان حمایتهای روانی در بلایا در دو روز متوالی - ۱۳۹۵/۸/۲ -
:: برگزاری کلاس آموزشی دانش ، آگاهی ، کتاب و فضای مجازی در زندگی کودک امروز با حضور رئیس پلیس فتا استان تهران - ۱۳۹۵/۸/۱ -
:: برگزاری کلاس هفته سلامت بانوان برای صنف آرایشگران خانم - ۱۳۹۵/۷/۲۹ -
:: برگزاری کارگاه حمایتهای روانی در بلایا جهت پرسنل نیروی انتظامی شهرستان رباط کریم - ۱۳۹۵/۷/۲۷ -
:: برگزاری کلاس آموزشی با عنوان کاهش اسیدهای چرب ترانس در محصولات غذایی در شبکه بهداشت ودرمان - ۱۳۹۵/۷/۲۷ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی جهت مراقبین سلامت شبکه بهداشت و درمان شهرستان - ۱۳۹۵/۷/۱۵ -
:: برگزاری کارگاه یک روزه ای جهت پزشکان مراکز با عنوان اختلالات افسرگی و اضطراب - ۱۳۹۵/۷/۱۵ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع حمایتهای روانی در بلایا - ۱۳۹۵/۷/۱۱ -
:: برگزاری کلاس بازآموزی واحد سلامت جوانان و نوجوانان و مدارس جهت بهورزان تحت پوشش شبکه بهداشت ودرمان - ۱۳۹۵/۷/۶ -
:: برگزاری دوره آشنایی با تقلبات و قاچاق محصولات آرایشی وبهداشتی - ۱۳۹۵/۷/۶ -
:: آموزش دستیاران روانپزشکی در شبکه بهداشت و درمان - ۱۳۹۵/۶/۱۳ -
:: کارگاه آموزشی پیشگیری و مداخله در کودک آزاری - ۱۳۹۵/۶/۹ -
:: برگزاری کارگاه مداخلات اجتماعی در شبکه بهداشت و درمان - ۱۳۹۵/۶/۳ -
:: برگزاری کلاس آموزشی دیابت جهت مسئولین موسسات و خانه های قرآنی شهرستان رباط کریم - ۱۳۹۵/۵/۱۳ -
:: برگزاری آزمون جامع بهورزی در شبکه بهداشت ودرمان رباط کریم - ۱۳۹۵/۵/۱۳ -
:: برگزاری کلاس بازآموزی مراقبت ادغام یافته سلامت سالمندان و بهبود شیوه زندگی - ۱۳۹۵/۴/۲۹ -
:: برگزاری کلاس بازآموزی استریلیزاسیون - ۱۳۹۵/۴/۲۹ -
:: برگزاری کارگاه پیشگیری از سوانح و حوادث در شبکه بهداشت رباط کریم - ۱۳۹۵/۴/۲۲ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی مشاوره عملی شیردهی - ۱۳۹۵/۳/۲۵ -
:: کارگاه 2 روزه مهارت فرزند پروری - ۱۳۹۵/۳/۱۲ -
:: کارگاه آموزشی مشاوره باروری سالم - ۱۳۹۵/۲/۲۱ -
:: برگزاری کارگاه 2 روزه تربیت مربی فرزندپروری - ۱۳۹۵/۲/۱۵ -
:: برگزاری کارگاه سلامت میانسالان در شبکه بهداشت و درمان - ۱۳۹۵/۲/۱۲ -
:: برگزاری کلاس مراقبت ادغام یافته سلامت سالمندان و بهبود شیوه زندگی - ۱۳۹۵/۱/۲۹ -
:: برگزاری کلاس آموزشی در خصوص هفته سلامت مردان - ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ -
:: برگزاری آزمون جامع واحد بهداشت خانواده - ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ -
:: برگزاری کلاس آموزشی جهت قنادان و شیرینی فروشان شهرستان رباط کریم - ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ -
:: کارگاه آموزشی مشاوره باروری سالم - ۱۳۹۴/۱۱/۶ -
:: برگزاری کلاس آشپزی سالم به مناسبت ایام بسیج ملی تغذیه - ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ -
:: کارگاه آموزش پیشگیری و کنترل دیابت جهت جمعی از مدیران و معاونین اجرایی آموزش و پرورش - ۱۳۹۴/۸/۱۳ -
:: کلاس آموزش تازه های درمان دیابت - ۱۳۹۴/۸/۳ -
:: برگزاری کارگاه دو روزه پیشگیری و کنترل بیماری دیابت با همکاری مرکز دیابت شهرستان - ۱۳۹۴/۷/۲۵ -
:: گردهمایی کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در صنایع شهرستان رباط کریم - ۱۳۹۴/۵/۲۸ -
:: برگزاری کارگاه مشاوره شیردهی در سالن اجتماعات شبکه بهداشت - ۱۳۹۴/۵/۲۷ -
:: گزارش برگزاری کارگاه افزایش نرخ باروری - ۱۳۹۴/۵/۱ -
:: برگزاری کارگاه سلامت سالمند - ۱۳۹۴/۴/۲۳ -
:: برگزاری کارگاه پیشگیری از سوانح و حوادث رانندگی در کودکان زیر 5 سال - ۱۳۹۴/۴/۳ -
:: برگزاری کارگاه تغذیه درسنین مدرسه درشبکه - ۱۳۹۴/۳/۳۱ -
:: برگزاری کارگاه افزایش نرخ باروری سالم در شبکه بهداشت ودرمان رباط کریم - ۱۳۹۴/۳/۱۱ -
:: برگزاری کارگاه احیا کودکان زیر 5 سال در شبکه بهداشت رباط کریم - ۱۳۹۴/۲/۹ -
صفحه 2 از 4