دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: برگزاری جلسات:
:: برگزاری جلسه - ۱۳۹۲/۱۰/۷ -
:: برگزاری جلسه - ۱۳۹۲/۱۰/۱ -
:: برگزاری جلسه - ۱۳۹۲/۹/۲۶ -
:: برگزاری جلسه - ۱۳۹۲/۹/۲۶ -
:: برگزاری جلسه - ۱۳۹۲/۹/۲۶ -
:: برگزاری جلسه - ۱۳۹۲/۹/۲۶ -
:: برگزاری جلسه - ۱۳۹۲/۹/۱۹ -
:: برگزاری جلسه - ۱۳۹۲/۹/۴ -
:: برگزاری جلسه - ۱۳۹۲/۸/۱۸ -
:: برگزاری جلسه - ۱۳۹۲/۸/۱۵ -
:: برگزاری جلسه - ۱۳۹۲/۸/۱۳ -
:: برگزاری جلسه - ۱۳۹۲/۸/۵ -
:: برگزاری جلسه - ۱۳۹۲/۷/۳۰ -
:: برگزاری جلسه - ۱۳۹۲/۷/۲۸ -
:: برگزاری جلسه - ۱۳۹۲/۷/۲۳ -
:: برگزاری جلسه - ۱۳۹۲/۷/۱۴ -
:: برگزاری جلسه - ۱۳۹۲/۷/۱۰ -
:: برگزاری جلسه - ۱۳۹۲/۷/۸ -
:: برگزاری جلسه - ۱۳۹۲/۶/۳۰ -
:: برگزاری جلسه - ۱۳۹۲/۶/۲۸ -
:: برگزاری جلسه - ۱۳۹۲/۶/۲۶ -
:: برگزاری جلسه - ۱۳۹۲/۶/۲۴ -
:: برگزاری جلسه هیئت رئیسه - ۱۳۹۲/۶/۲۰ -
:: برگزاری جلسه - ۱۳۹۲/۶/۲۰ -
:: برگزاری جلسه - ۱۳۹۲/۶/۱۹ -
:: برگزاری جلسه - ۱۳۹۲/۶/۱۹ -
:: برگزاری جلسه - ۱۳۹۲/۶/۱۶ -
:: برگزاری جلسه - ۱۳۹۲/۵/۷ -
:: برگزاری جلسه مسئولین بهداشت خانواده - ۱۳۹۲/۴/۳۱ -
:: دومین جلسه سرپرستان - ۱۳۹۲/۳/۱۸ -
:: برگزاری جلسه - ۱۳۹۲/۲/۲۵ -
:: برگزاری جلسه هیات رئیسه - ۱۳۹۲/۲/۴ -
:: برگزاری جلسه سرپرستان مراکز بهداشتی و درمانی - ۱۳۹۲/۲/۱ -
:: برگزاری جلسه - ۱۳۹۱/۱۲/۲۵ -
:: جلسه آموزشی آشنایی با مبانی مدیریتی - ۱۳۹۱/۱۲/۱۶ -
:: جلسه آموزشی نیاز سنجی آموزش سلامت - ۱۳۹۱/۱۲/۱۵ -
صفحه 4 از 4    
4
بعدی
آخرین