دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
iums logo title
  • آموزش
  • پژوهش
  • مرکز آموزش‌های الکترونیکی
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • خدمات الکترونیک
  • دسترسی سریع

مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: کارگاه های آموزشی:
:: برگزاری کلاس آموزشی بیماریهای زئونوز به مناسبت روز ملی زئونوز ، آموزش التور و HIV جهت رانندگان پایانه حمل و نقل کالای نسیم شهر - ۱۳۹۷/۴/۲۰ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی تب مالت و هپاتیت براساس مدل SHPE و آموزش نوین HIV جهت سفیران سلامت سطح شهرستان - ۱۳۹۷/۴/۱۷ -
:: برگزاری سه کارگاه آموزشی جهت تیم سلامت به مناسبت روز ملی زئونوز - ۱۳۹۷/۴/۱۳ -
:: برگزاری کمیته آموزشی فرهنگی پیشگیری از اعتیاد در شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۷/۴/۴ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی اندازه گیری صدا و روشنایی در محیط کارجهت کارشناسان بهداشت حرفه ای شبکه بهداشت بهارستان - ۱۳۹۷/۴/۴ -
:: کارگاه آموزشی بیماریهای واگیر - ۱۳۹۷/۳/۲۲ -
:: برگزاری ، جلسه آموزشی برنامه خود مراقبتی جهت بهورزان - ۱۳۹۷/۳/۱۳ -
:: برگزاری کلاس آموزشی شپ هپاتیت جهت مراقبین سلامت توسط شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۷/۳/۸ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با برنامه شنوایی سنجی نوزادان - ۱۳۹۷/۲/۲۶ -
:: برگزاری جلسه آموزشی نظام مراقبت سندرمیک بیماریهای واگیر در اداره بهزیستی بهارستان توسط شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی کمکهای اولیه در شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ -
:: برگزاری جلسه آموزشی نظام مراقبت سندرمیک بیماریهای واگیر در اداره بهزیستی بهارستان توسط شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ -
:: کارگاه آموزشی آشنایی با برنامه شنوایی سنجی نوزادان - ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ -
:: کمیته درون بخشی طرح واکسیبناسیون تکمیلی فلج اطفال کودکان زیر 5 سال افاغنه و سایر اتباع خارجی - ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ -
:: کارگاه آموزشی سفیران سلامت طلاب در حوزه های علمیه با موضوع خود مراقبتی در زنان - ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ -
:: برگزاری کارگاه ژنتیک اجتماعی جهت مراقبین سلامت و پزشکان توسط شبکه بهداشت و درمان شهرستا ن بهارستان - ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ -
:: کارگاه آموزشی اصول بهسازی و مداخلات ارگونومی در محیط کار - ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ -
:: برگزاری کلاس آموزشی شپ هپاتیت و واکسیناسیون هپاتیت Bجهت رفتگران شهرداری گلستان توسط شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ -
:: برگزاری کمپین آموزشی 2 روزه بیماری ایدز در پایانه حمل و نقل کالای نسیم شهر - ۱۳۹۶/۱۰/۵ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی بیماری هپاتیتبر اساس مدل شپ جهت کارمندان اداره بهزیستی توسط شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۶/۹/۲۸ -
:: کارگاه آموزشی بیماری هپاتیتبر اساس مدل شپ جهت کارمندان اداره بهزیستی توسط شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۶/۹/۲۶ -
:: برگزاری کلاس آموزشی جهت مددجویان راهیان سرزمین روشنایی توسط شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهارستان - ۱۳۹۶/۹/۲۰ -
:: برگزاری کارگاه بیماری التور در مدرسه ابتدایی شهید جوزجانی - ۱۳۹۶/۹/۱۹ -
:: برگزاری سومین کارگاه آموزشی بیماری مالاریا جهت تیم سلامت شاغل درمراکز بهداشتی درمانی شهرستان بهارستان - ۱۳۹۶/۹/۱۴ -
:: برگزاری کلاس آموزشی بیماری ایدز جهت دانش آموزان دبیرستان دخترانه فتح توسط شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۶/۹/۱۴ -
:: برگزاری کلاس آموزشی جهت کارگران کارخانه جهان پروفیل پارس توسط شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهارستان - ۱۳۹۶/۹/۱۲ -
:: برگزاری جلسه آموزشی پیشگیری و درمان پدیکلوزیس در شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۶/۹/۱۲ -
:: به مناسبت گرامیداشت هفته اطلاع رسانی ایدز کلاس آموزشی جهت مددجویان کمپ شمیم زندگی دوباره توسط شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهارستان - ۱۳۹۶/۹/۱۲ -
:: کمپین یک روزه بیماری HIV / ایدز در دانشگاه علمی – کاربردی توسط شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهارستان - ۱۳۹۶/۹/۱۱ -
:: کارگاه وسایل حفاظت فردی و آمادگی قبل و رفتار حین بحرانهای آزمایشگاه و مدیریت پسماند - ۱۳۹۶/۹/۱۱ -
:: همایش آموزشی التور و آنفلوانزا - ۱۳۹۶/۹/۲ -
:: کارگاه آموزشی و آزمون بیماری های التور وآنفلوانزا - ۱۳۹۶/۹/۲ -
:: کارگاه آموزشی و آزمون بیماری های التور وآنفلوانزا - ۱۳۹۶/۹/۲ -
:: کارگاه آموزشی و آزمون بیماری های التور وآنفلوانزا - ۱۳۹۶/۹/۲ -
:: برگزاری جلسه آموزشی التور و دیابت جهت بانوان ورزشکار در پارک بانوان صالحیه - ۱۳۹۶/۸/۳۰ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی سفیران سلامت دانش آموزی در آموزش و پرورش ناحیه 1 توسط شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۶/۸/۲۵ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی سفیران سلامت دانش آموزی در آموزش و پرورش ناحیه 1 توسط شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۶/۸/۲۲ -
:: برگزاری کلاس آموزشی سل و آنفلوانزاجهت دانشجویان دانشگاه پیام نور نسیم شهر - ۱۳۹۶/۸/۲۱ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری و کنترل دیابت ،آنفلوانزا فصلی وپرندگان - ۱۳۹۶/۸/۱۶ -
:: برگزاری دومین کارگاه آموزشی بیماری مالاریا جهت تیم سلامت شاغل درمراکز بهداشتی درمانی توسط شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۶/۸/۱۶ -
:: برگزاری جلسه آموزشی با موضوع " غربالگری نوزادان" برای کارکنان بیمارستان امام حسین(ع) - ۱۳۹۶/۸/۴ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی آیین نامه اجرایی اصلاحیه ماده 13 در شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۶/۸/۱ -
:: کارگاه آموزشی آنفلوانزای پرندگان جهت کارشناسان بهداشت محیط مراکز جامع سلامت - ۱۳۹۶/۷/۳۰ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی برنامه سفیران سلامت دانش آموزی توسط شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۶/۷/۲۷ -
:: برگزاری دو کارگاه آموزشی بیماریابی سل و ثبت نظام مراقبت سرفه مزمن در سامانه سیب جهت مراقبین سلامت توسط شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۶/۷/۲۶ -
:: کلاس آموزشی بیماری سل جهت رابطین بهداشت - ۱۳۹۶/۷/۲۵ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی بیماری مالاریا همراه آموزش لام گیری مالاریا جهت مراقبین سلامت توسط شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهارستان - ۱۳۹۶/۷/۲۴ -
:: کارگروه سلامت و امنیت غذا با عنوان "پویش اطلاع رسانی غربالگری نوزادان - ۱۳۹۶/۷/۲۳ -
:: کلاس آموزشی بهبود شیوه زندگی سالم وخودمراقبتی جهت سالمندان - ۱۳۹۶/۷/۲۰ -
:: کارگاه آموزشی شناسایی ، ارزیابی و کنترل مواجهه با سرب در محیط کار - ۱۳۹۶/۷/۲۰ -
صفحه 1 از 10    
اولین
قبلی
1