دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
iums logo title
  • آموزش
  • پژوهش
  • کتابخانه مرکزی
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • خدمات الکترونیک
  • تور مجازی

برترین‌های پایگاه

:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
دسترسی خارج از دانشگاه ( 5157 بازدید)
ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه ( 3874 بازدید)
akhbar ( 425 بازدید)
yaser ghahremani ( 419 بازدید)
create organization email ( 407 بازدید)
Follow all the latest news from Syria, as the conflict deepens ( 369 بازدید)
خبر اصلی ( 355 بازدید)
بازدید ریاست دانشگاه از پیشرفت ساخت آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه ( 312 بازدید)
آموزش ( 248 بازدید)
گارگاه ( 241 بازدید)
برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه ( 233 بازدید)
برگزاری مانور زلزله در شهرستان شهریار ( 203 بازدید)
سایت دانشگاههای علوم پزشکی کشور ( 191 بازدید)
خوش آمدید ( 90 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 3 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه ( 529 چاپ)
دسترسی خارج از دانشگاه ( 122 چاپ)
بازدید ریاست دانشگاه از پیشرفت ساخت آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه ( 65 چاپ)
آموزش ( 61 چاپ)
akhbar ( 59 چاپ)
خبر اصلی ( 52 چاپ)
Follow all the latest news from Syria, as the conflict deepens ( 49 چاپ)
yaser ghahremani ( 47 چاپ)
برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه ( 44 چاپ)
create organization email ( 43 چاپ)
خوش آمدید ( 37 چاپ)
برگزاری مانور زلزله در شهرستان شهریار ( 35 چاپ)
گارگاه ( 9 چاپ)
سایت دانشگاههای علوم پزشکی کشور ( 8 چاپ)
    ... آمار بیشتر