دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
iums logo title
  • آموزش
  • پژوهش
  • کتابخانه مرکزی
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • خدمات الکترونیک
  • دسترسی سریع

برترین‌های پایگاه

:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
دسترسی خارج از دانشگاه ( 7425 بازدید)
ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه ( 5613 بازدید)
سایت دانشگاههای علوم پزشکی کشور ( 932 بازدید)
yaser ghahremani ( 713 بازدید)
akhbar ( 685 بازدید)
create organization email ( 658 بازدید)
خبر اصلی ( 587 بازدید)
Follow all the latest news from Syria, as the conflict deepens ( 567 بازدید)
بازدید ریاست دانشگاه از پیشرفت ساخت آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه ( 517 بازدید)
برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه ( 447 بازدید)
گارگاه ( 433 بازدید)
آموزش ( 416 بازدید)
برگزاری مانور زلزله در شهرستان شهریار ( 386 بازدید)
خوش آمدید ( 160 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 3 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه ( 794 چاپ)
دسترسی خارج از دانشگاه ( 274 چاپ)
بازدید ریاست دانشگاه از پیشرفت ساخت آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه ( 116 چاپ)
akhbar ( 100 چاپ)
آموزش ( 99 چاپ)
Follow all the latest news from Syria, as the conflict deepens ( 89 چاپ)
خبر اصلی ( 88 چاپ)
برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه ( 87 چاپ)
yaser ghahremani ( 86 چاپ)
create organization email ( 82 چاپ)
خوش آمدید ( 72 چاپ)
برگزاری مانور زلزله در شهرستان شهریار ( 68 چاپ)
سایت دانشگاههای علوم پزشکی کشور ( 50 چاپ)
گارگاه ( 36 چاپ)
    ... آمار بیشتر