دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
iums logo title
  • آموزش
  • پژوهش
  • خدمات الکترونیک
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • دسترسی سریع
  • تور مجازی

برترین‌های پایگاه

:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
دسترسی خارج از دانشگاه ( 312 بازدید)
ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه ( 242 بازدید)
yaser ghahremani ( 22 بازدید)
آموزش ( 21 بازدید)
برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه ( 17 بازدید)
بازدید ریاست دانشگاه از پیشرفت ساخت آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه ( 17 بازدید)
Follow all the latest news from Syria, as the conflict deepens ( 17 بازدید)
خبر اصلی ( 17 بازدید)
akhbar ( 16 بازدید)
create organization email ( 15 بازدید)
خوش آمدید ( 11 بازدید)
برگزاری مانور زلزله در شهرستان شهریار ( 11 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 3 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه ( 13 چاپ)
دسترسی خارج از دانشگاه ( 7 چاپ)
بازدید ریاست دانشگاه از پیشرفت ساخت آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه ( 6 چاپ)
خوش آمدید ( 5 چاپ)
آموزش ( 5 چاپ)
yaser ghahremani ( 4 چاپ)
akhbar ( 4 چاپ)
Follow all the latest news from Syria, as the conflict deepens ( 4 چاپ)
خبر اصلی ( 4 چاپ)
create organization email ( 3 چاپ)
برگزاری مانور زلزله در شهرستان شهریار ( 1 چاپ)
برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه ( 1 چاپ)
    ... آمار بیشتر