دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
iums logo title
  • آموزش
  • پژوهش
  • مرکز آموزش‌های الکترونیکی
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • خدمات الکترونیک
  • دسترسی سریع

برترین‌های پایگاه

:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
دسترسی خارج از دانشگاه ( 10221 بازدید)
ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه ( 7702 بازدید)
سایت دانشگاههای علوم پزشکی کشور ( 2221 بازدید)
yaser ghahremani ( 1036 بازدید)
create organization email ( 989 بازدید)
akhbar ( 981 بازدید)
خبر اصلی ( 900 بازدید)
Follow all the latest news from Syria, as the conflict deepens ( 805 بازدید)
بازدید ریاست دانشگاه از پیشرفت ساخت آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه ( 719 بازدید)
برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه ( 606 بازدید)
آموزش ( 542 بازدید)
برگزاری مانور زلزله در شهرستان شهریار ( 537 بازدید)
گارگاه ( 524 بازدید)
خوش آمدید ( 207 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 3 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه ( 1116 چاپ)
دسترسی خارج از دانشگاه ( 374 چاپ)
سایت دانشگاههای علوم پزشکی کشور ( 226 چاپ)
بازدید ریاست دانشگاه از پیشرفت ساخت آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه ( 166 چاپ)
akhbar ( 147 چاپ)
آموزش ( 136 چاپ)
Follow all the latest news from Syria, as the conflict deepens ( 128 چاپ)
create organization email ( 128 چاپ)
خبر اصلی ( 128 چاپ)
yaser ghahremani ( 127 چاپ)
برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه ( 122 چاپ)
برگزاری مانور زلزله در شهرستان شهریار ( 101 چاپ)
خوش آمدید ( 93 چاپ)
گارگاه ( 51 چاپ)
    ... آمار بیشتر