دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
iums logo title
  • آموزش
  • پژوهش
  • مرکز آموزش‌های الکترونیکی
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • خدمات الکترونیک
  • دسترسی سریع

برترین‌های پایگاه

:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
دسترسی خارج از دانشگاه ( 30733 بازدید)
link ( 21334 بازدید)
ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه ( 19904 بازدید)
بدون واسطه با مسئولین ( 15979 بازدید)
yaser ghahremani ( 8708 بازدید)
create organization email ( 7782 بازدید)
خبر اصلی ( 7657 بازدید)
akhbar ( 7582 بازدید)
Follow all the latest news from Syria, as the conflict deepens ( 7132 بازدید)
بازدید ریاست دانشگاه از پیشرفت ساخت آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه ( 6001 بازدید)
برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه ( 5923 بازدید)
برگزاری مانور زلزله در شهرستان شهریار ( 5915 بازدید)
گارگاه ( 5437 بازدید)
آموزش ( 4555 بازدید)
بیانیه حفظ حریم خصوص ( 466 بازدید)
خوش آمدید ( 235 بازدید)
بدون واسطه با مسئولین ( 18 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 3 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه ( 1598 چاپ)
دسترسی خارج از دانشگاه ( 1186 چاپ)
link ( 710 چاپ)
akhbar ( 412 چاپ)
بدون واسطه با مسئولین ( 407 چاپ)
yaser ghahremani ( 400 چاپ)
بازدید ریاست دانشگاه از پیشرفت ساخت آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه ( 398 چاپ)
Follow all the latest news from Syria, as the conflict deepens ( 398 چاپ)
create organization email ( 387 چاپ)
خبر اصلی ( 354 چاپ)
برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه ( 348 چاپ)
برگزاری مانور زلزله در شهرستان شهریار ( 327 چاپ)
آموزش ( 320 چاپ)
گارگاه ( 284 چاپ)
خوش آمدید ( 114 چاپ)
    ... آمار بیشتر