دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
iums logo title
  • آموزش
  • پژوهش
  • مرکز آموزش‌های الکترونیکی
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • خدمات الکترونیک
  • دسترسی سریع

برترین‌های پایگاه

:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
دسترسی خارج از دانشگاه ( 16623 بازدید)
link ( 13731 بازدید)
ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه ( 11230 بازدید)
بدون واسطه با مسئولین ( 3207 بازدید)
yaser ghahremani ( 2133 بازدید)
create organization email ( 1966 بازدید)
akhbar ( 1852 بازدید)
خبر اصلی ( 1636 بازدید)
Follow all the latest news from Syria, as the conflict deepens ( 1606 بازدید)
بازدید ریاست دانشگاه از پیشرفت ساخت آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه ( 1149 بازدید)
برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه ( 1009 بازدید)
آموزش ( 975 بازدید)
برگزاری مانور زلزله در شهرستان شهریار ( 936 بازدید)
گارگاه ( 778 بازدید)
خوش آمدید ( 233 بازدید)
بدون واسطه با مسئولین ( 18 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 3 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه ( 1352 چاپ)
دسترسی خارج از دانشگاه ( 790 چاپ)
link ( 423 چاپ)
akhbar ( 249 چاپ)
بازدید ریاست دانشگاه از پیشرفت ساخت آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه ( 229 چاپ)
create organization email ( 229 چاپ)
yaser ghahremani ( 228 چاپ)
Follow all the latest news from Syria, as the conflict deepens ( 224 چاپ)
آموزش ( 185 چاپ)
خبر اصلی ( 180 چاپ)
برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه ( 179 چاپ)
برگزاری مانور زلزله در شهرستان شهریار ( 151 چاپ)
خوش آمدید ( 112 چاپ)
بدون واسطه با مسئولین ( 110 چاپ)
گارگاه ( 75 چاپ)
    ... آمار بیشتر