دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
iums logo title
  • آموزش
  • پژوهش
  • مرکز آموزش‌های الکترونیکی
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • خدمات الکترونیک
  • دسترسی سریع

برترین‌های پایگاه

:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
دسترسی خارج از دانشگاه ( 11996 بازدید)
ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه ( 8932 بازدید)
سایت دانشگاههای علوم پزشکی کشور ( 4585 بازدید)
yaser ghahremani ( 1283 بازدید)
create organization email ( 1235 بازدید)
akhbar ( 1205 بازدید)
خبر اصلی ( 1102 بازدید)
Follow all the latest news from Syria, as the conflict deepens ( 983 بازدید)
بازدید ریاست دانشگاه از پیشرفت ساخت آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه ( 844 بازدید)
برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه ( 715 بازدید)
آموزش ( 687 بازدید)
برگزاری مانور زلزله در شهرستان شهریار ( 630 بازدید)
گارگاه ( 600 بازدید)
خوش آمدید ( 224 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 3 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه ( 1267 چاپ)
دسترسی خارج از دانشگاه ( 524 چاپ)
سایت دانشگاههای علوم پزشکی کشور ( 328 چاپ)
بازدید ریاست دانشگاه از پیشرفت ساخت آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه ( 186 چاپ)
akhbar ( 174 چاپ)
create organization email ( 157 چاپ)
yaser ghahremani ( 156 چاپ)
آموزش ( 154 چاپ)
Follow all the latest news from Syria, as the conflict deepens ( 154 چاپ)
خبر اصلی ( 146 چاپ)
برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه ( 142 چاپ)
برگزاری مانور زلزله در شهرستان شهریار ( 118 چاپ)
خوش آمدید ( 103 چاپ)
گارگاه ( 60 چاپ)
    ... آمار بیشتر