دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
iums logo title
  • آموزش
  • پژوهش
  • مرکز آموزش‌های الکترونیکی
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • خدمات الکترونیک
  • دسترسی سریع

برترین‌های پایگاه

:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
دسترسی خارج از دانشگاه ( 21600 بازدید)
link ( 15670 بازدید)
ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه ( 13388 بازدید)
بدون واسطه با مسئولین ( 7752 بازدید)
yaser ghahremani ( 3518 بازدید)
create organization email ( 3349 بازدید)
akhbar ( 3230 بازدید)
خبر اصلی ( 2968 بازدید)
Follow all the latest news from Syria, as the conflict deepens ( 2849 بازدید)
بازدید ریاست دانشگاه از پیشرفت ساخت آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه ( 2093 بازدید)
برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه ( 2002 بازدید)
برگزاری مانور زلزله در شهرستان شهریار ( 1951 بازدید)
آموزش ( 1722 بازدید)
گارگاه ( 1647 بازدید)
خوش آمدید ( 235 بازدید)
بدون واسطه با مسئولین ( 18 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 3 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه ( 1435 چاپ)
دسترسی خارج از دانشگاه ( 1001 چاپ)
link ( 500 چاپ)
akhbar ( 305 چاپ)
yaser ghahremani ( 284 چاپ)
create organization email ( 283 چاپ)
بازدید ریاست دانشگاه از پیشرفت ساخت آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه ( 274 چاپ)
Follow all the latest news from Syria, as the conflict deepens ( 273 چاپ)
خبر اصلی ( 233 چاپ)
بدون واسطه با مسئولین ( 233 چاپ)
برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه ( 224 چاپ)
آموزش ( 218 چاپ)
برگزاری مانور زلزله در شهرستان شهریار ( 205 چاپ)
گارگاه ( 121 چاپ)
خوش آمدید ( 114 چاپ)
    ... آمار بیشتر