دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
iums logo title
  • آموزش
  • پژوهش
  • کتابخانه مرکزی
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • خدمات الکترونیک
  • دسترسی سریع

برترین‌های پایگاه

:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
دسترسی خارج از دانشگاه ( 8982 بازدید)
ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه ( 6774 بازدید)
سایت دانشگاههای علوم پزشکی کشور ( 1626 بازدید)
yaser ghahremani ( 876 بازدید)
akhbar ( 840 بازدید)
create organization email ( 832 بازدید)
خبر اصلی ( 761 بازدید)
Follow all the latest news from Syria, as the conflict deepens ( 686 بازدید)
بازدید ریاست دانشگاه از پیشرفت ساخت آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه ( 622 بازدید)
برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه ( 530 بازدید)
گارگاه ( 501 بازدید)
آموزش ( 489 بازدید)
برگزاری مانور زلزله در شهرستان شهریار ( 459 بازدید)
خوش آمدید ( 185 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 3 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه ( 979 چاپ)
دسترسی خارج از دانشگاه ( 317 چاپ)
سایت دانشگاههای علوم پزشکی کشور ( 160 چاپ)
بازدید ریاست دانشگاه از پیشرفت ساخت آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه ( 142 چاپ)
akhbar ( 125 چاپ)
آموزش ( 121 چاپ)
خبر اصلی ( 110 چاپ)
برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه ( 108 چاپ)
Follow all the latest news from Syria, as the conflict deepens ( 107 چاپ)
create organization email ( 107 چاپ)
yaser ghahremani ( 106 چاپ)
خوش آمدید ( 84 چاپ)
برگزاری مانور زلزله در شهرستان شهریار ( 84 چاپ)
گارگاه ( 47 چاپ)
    ... آمار بیشتر