دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
iums logo title
  • آموزش
  • پژوهش
  • مرکز آموزش‌های الکترونیکی
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • خدمات الکترونیک
  • دسترسی سریع

برترین‌های پایگاه

:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
دسترسی خارج از دانشگاه ( 26797 بازدید)
link ( 18734 بازدید)
ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه ( 17343 بازدید)
بدون واسطه با مسئولین ( 12159 بازدید)
yaser ghahremani ( 6626 بازدید)
create organization email ( 6114 بازدید)
akhbar ( 5935 بازدید)
خبر اصلی ( 5861 بازدید)
Follow all the latest news from Syria, as the conflict deepens ( 5466 بازدید)
بازدید ریاست دانشگاه از پیشرفت ساخت آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه ( 4456 بازدید)
برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه ( 4392 بازدید)
برگزاری مانور زلزله در شهرستان شهریار ( 4312 بازدید)
گارگاه ( 3983 بازدید)
آموزش ( 3481 بازدید)
خوش آمدید ( 235 بازدید)
بدون واسطه با مسئولین ( 18 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 3 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه ( 1524 چاپ)
دسترسی خارج از دانشگاه ( 1103 چاپ)
link ( 629 چاپ)
akhbar ( 372 چاپ)
yaser ghahremani ( 352 چاپ)
create organization email ( 349 چاپ)
بازدید ریاست دانشگاه از پیشرفت ساخت آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه ( 348 چاپ)
Follow all the latest news from Syria, as the conflict deepens ( 344 چاپ)
بدون واسطه با مسئولین ( 330 چاپ)
خبر اصلی ( 303 چاپ)
برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه ( 300 چاپ)
آموزش ( 275 چاپ)
برگزاری مانور زلزله در شهرستان شهریار ( 270 چاپ)
گارگاه ( 231 چاپ)
خوش آمدید ( 114 چاپ)
    ... آمار بیشتر