دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
iums logo title
  • آموزش
  • پژوهش
  • مرکز آموزش‌های الکترونیکی
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • خدمات الکترونیک
  • دسترسی سریع

برترین‌های پایگاه

:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
دسترسی خارج از دانشگاه ( 19056 بازدید)
link ( 14422 بازدید)
ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه ( 11779 بازدید)
بدون واسطه با مسئولین ( 4587 بازدید)
yaser ghahremani ( 2347 بازدید)
create organization email ( 2187 بازدید)
akhbar ( 2065 بازدید)
خبر اصلی ( 1830 بازدید)
Follow all the latest news from Syria, as the conflict deepens ( 1818 بازدید)
بازدید ریاست دانشگاه از پیشرفت ساخت آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه ( 1294 بازدید)
برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه ( 1167 بازدید)
آموزش ( 1089 بازدید)
برگزاری مانور زلزله در شهرستان شهریار ( 1083 بازدید)
گارگاه ( 862 بازدید)
خوش آمدید ( 235 بازدید)
بدون واسطه با مسئولین ( 18 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 3 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه ( 1380 چاپ)
دسترسی خارج از دانشگاه ( 911 چاپ)
link ( 447 چاپ)
akhbar ( 264 چاپ)
create organization email ( 247 چاپ)
yaser ghahremani ( 245 چاپ)
بازدید ریاست دانشگاه از پیشرفت ساخت آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه ( 241 چاپ)
Follow all the latest news from Syria, as the conflict deepens ( 240 چاپ)
برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه ( 191 چاپ)
خبر اصلی ( 191 چاپ)
آموزش ( 188 چاپ)
بدون واسطه با مسئولین ( 187 چاپ)
برگزاری مانور زلزله در شهرستان شهریار ( 162 چاپ)
خوش آمدید ( 114 چاپ)
گارگاه ( 78 چاپ)
    ... آمار بیشتر