دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
iums logo title
  • آموزش
  • پژوهش
  • مرکز آموزش‌های الکترونیکی
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • خدمات الکترونیک
  • دسترسی سریع

برترین‌های پایگاه

:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
دسترسی خارج از دانشگاه ( 13411 بازدید)
ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه ( 9578 بازدید)
link ( 5710 بازدید)
yaser ghahremani ( 1511 بازدید)
create organization email ( 1435 بازدید)
akhbar ( 1350 بازدید)
خبر اصلی ( 1234 بازدید)
Follow all the latest news from Syria, as the conflict deepens ( 1137 بازدید)
بازدید ریاست دانشگاه از پیشرفت ساخت آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه ( 910 بازدید)
برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه ( 784 بازدید)
آموزش ( 772 بازدید)
برگزاری مانور زلزله در شهرستان شهریار ( 695 بازدید)
گارگاه ( 642 بازدید)
خوش آمدید ( 225 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 3 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه ( 1296 چاپ)
دسترسی خارج از دانشگاه ( 607 چاپ)
link ( 360 چاپ)
بازدید ریاست دانشگاه از پیشرفت ساخت آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه ( 204 چاپ)
akhbar ( 202 چاپ)
create organization email ( 188 چاپ)
yaser ghahremani ( 186 چاپ)
Follow all the latest news from Syria, as the conflict deepens ( 184 چاپ)
آموزش ( 168 چاپ)
خبر اصلی ( 161 چاپ)
برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه ( 155 چاپ)
برگزاری مانور زلزله در شهرستان شهریار ( 131 چاپ)
خوش آمدید ( 104 چاپ)
گارگاه ( 64 چاپ)
    ... آمار بیشتر