دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
iums logo title
  • آموزش
  • پژوهش
  • کتابخانه مرکزی
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • خدمات الکترونیک
  • تور مجازی

برترین‌های پایگاه

:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
دسترسی خارج از دانشگاه ( 3598 بازدید)
ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه ( 2682 بازدید)
yaser ghahremani ( 251 بازدید)
akhbar ( 244 بازدید)
create organization email ( 228 بازدید)
خبر اصلی ( 225 بازدید)
Follow all the latest news from Syria, as the conflict deepens ( 207 بازدید)
بازدید ریاست دانشگاه از پیشرفت ساخت آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه ( 183 بازدید)
آموزش ( 164 بازدید)
برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه ( 140 بازدید)
برگزاری مانور زلزله در شهرستان شهریار ( 98 بازدید)
خوش آمدید ( 54 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 3 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه ( 214 چاپ)
دسترسی خارج از دانشگاه ( 95 چاپ)
بازدید ریاست دانشگاه از پیشرفت ساخت آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه ( 41 چاپ)
آموزش ( 38 چاپ)
akhbar ( 35 چاپ)
yaser ghahremani ( 33 چاپ)
خبر اصلی ( 33 چاپ)
Follow all the latest news from Syria, as the conflict deepens ( 30 چاپ)
create organization email ( 28 چاپ)
برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه ( 26 چاپ)
خوش آمدید ( 24 چاپ)
برگزاری مانور زلزله در شهرستان شهریار ( 17 چاپ)
    ... آمار بیشتر