• فعالیت های علمی بین المللی
  • دسترسی سریع


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی
img_yw_news
September 19, 2021

راه اندازی کارگاه دندانپزشکی دیجیتال دانشکده دندانپزشکی ایران

راه اندازی کارگاه دندانپزشکی دیجیتال دانشکده دندانپزشکی ایران ..

ادامه...
img_yw_news
August 25, 2021

پرداخت کمک هزینه دندانپزشکی به کارکنان دانشگاه

پرداخت کمک هزینه یک میلیون تومانی دندانپزشکی به کارکنان دانشگاه ..

ادامه...
img_yw_news
August 22, 2021

اعلام تاریخ جدید آزمون ورودی دانشجویان دندانپزشکی متقاضی انتقال از خارج به داخل کشور در سال ۱۴۰۰

اعلام تاریخ جدید آزمون ورودی دانشجویان دندانپزشکی متقاضی انتقال از خارج به داخل کشور در سال ۱۴۰۰ ..

ادامه...
img_yw_news
August 15, 2021

تعویق آزمون ورودی دندانپزشکی انتقال از خارج به داخل کشور

تعویق آزمون ورودی دندانپزشکی انتقال از خارج به داخل کشور ..

ادامه...
img_yw_news
August 3, 2021

راه اندازی صفحه انگلیسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

راه اندازی صفحه انگلیسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ..

ادامه...