دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 دسترسی سریع کارکنان

اطلاع رسانی

نمایش آمار بازدیدهای کل: 232481569

نمایش آمار بازدیدهای روز جاری: 138528

نمایش آمار بازدیدهای پایگاه 508509

نمایش آمار بازدیدهای 24 ساعت گذشته پایگاه: 3000

کاربران حاضر در پایگاه: 7

فراخوان شناسایی پیمانکار

 | تاریخ ارسال: 1399/3/17 | 
بدینوسیله به اطلاع می رساند شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهارستان در نظر دارد تامین نیروی انسانی مورد نیاز جهت انجام خدمات سلامت روان جامعه نگر(شامل:1 نفر متصدی پذیرش،2نفر روانشناس با مدرک کارشناس ارشد بالینی و 1نفر کارشناس روانشناسی،1نفر با مدرک کارشناس مددکار اجتماعی،1نفر پزشک)را در منطقه نسیم شهر با شرایط ذیل از طریق استعلام بها به یکی از شرکت ها یا افراد حقوقی ذیصلاح واگذار نماید.خواهشمند است قیمت پیشنهادی خود را با در نظر داشتن شرایط اختصاصی و عمومی پیوست تا ساعت 12 ظهر روز چهارشنبه 99/3/21 به واحد حراست شبکه بهداشت تحویل تا در صورت صرفه و صلاح این مرکز برابر مقررات مربوطه اقدام گردد.
موضوع: واگذاری تامین نیروی انسانی مورد نیاز جهت ارائه خدمات سلامت روانی اجتماعی در نسیم شهر بهارستان
گروه هدف: افراد دارای اختلالات روانپزشکی و آسیب های اجتماعی
مدت اجرا:ی  یک سال از تاریخ عقد قرارداد و صدور مجوز
دستگاه ناظر: شبکه بهداشت و درمان بهارستان و معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران
مدارک مورد نیاز برای شرکت
پاکت الف: مدارک شرکت شامل(کپی اساسنامه، آگهی آخرین تغییرات در روزنامه، آگهی گواهی تایید صلاحیت، مدارک شناسایی مدیر عامل شرکت، قرارداد مهرو امضا شده تمام صفحات، ثبت نام مالیاتی، ثبت نام ارزش افزوده و دعوت نامه امضا شده)
پاکت ب: فرم استعلام بها (قیمت)
تاریخ دریافت و تحویل پاکات: دریافت پاکات از واحد قراردادهای شبکه بهداشت و درمان بهارستان از تاریخ 99/3/17 لغایت99/3/19 و تحویل به واحد حراست آن شبکه از 99/3/20 لغایت 12ظهر99/3/21
نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده قیمت:
آدرس پیشنهاد دهنده قیمت:
تلفن تماس و امضا:CAPTCHA

دفعات مشاهده: 327 بار   |   دفعات چاپ: 22 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر