دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • گزارش تصویری
  • فیلم و صوت
  • درباره ما
  • سلامت و تندرستی
  • تاریخ شفاهی
  • انتصاباتدرباره روابط عمومی
شماره های تماس با ما
پست الکترونیکیiumspr@iums.ac.ir
آدرس: اتوبان شهید همت بین شیخ فضل ا.. نوری و شهید چمران دانشگاه علوم پزشکی ایران مرکز همایشهای رازی روابط عمومی

انتصاب دکتر مجید داوری ﺑﻪ عنوان ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﯼ ﭘﺮﺩیس ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ

 | تاریخ ارسال: 1399/6/25 | 
انتصاب دکتر مجید داوری ﺑﻪ عنوان ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﯼ ﭘﺮﺩیس  ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ
دکتر جلیل کوهپایه زاده رییس دانشگاه طی حکمی دکتر مجید داوری را ﺑﻪ عنوان ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﯼ ﭘﺮﺩیسﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ متن ابلاغ به شرح زیر است:

ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ مجید داوری 
 ﻋﻀﻮ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻫﯿﺎﺕ ﻋﻠﻤﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺑﺎ ﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ؛ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺗﺤﻮﻝ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮﻡ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ ﻭ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ، ﺍﺻﻮﻝ ﻋﻠﻤﯽ ﻭ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻧﯿﺎﺯﻫﺎﯼ ﺭﻭﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ یﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﺻﻠﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ، ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭیزی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻭ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﻠﺬﺍ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ، ﺗﺨﺼﺺ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ، ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍین  ﺍﺑﻼﻍ، ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﯼ ﭘﺮﺩیﺲ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﻣﯽ ﮔﺮﺩید.
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﺑﺎ ﺑﮑﺎﺭﮔﯿﺮﯼ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﯼ ﻧﻮیﻦ ﻣﺪیریت ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﺍﻋﻀﺎ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻫﯿﺎﺕ ﻋﻠﻤﯽ ﻭ ﺗﻮﺍﻥ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﺒﺮﮔﺎﻥ ﺍیﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻧﺴﻞ ﺳﻮﻡ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﮐﯿﻔﯽ ﻭ ﮐﻤﯽ ﺍﻣﻮﺭ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ، ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﮔﺎﻡ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺛﺮﯼ ﺑﺮﺩﺍﺭیﺪ.

ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺭﻭﺯﺍﻓﺰﻭﻥ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﯿﻤﻮﺩﻥ ﺍیﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﺁﺭﺯﻭﻣﻨﺪﻡ. 


CAPTCHA
دفعات مشاهده: 134 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر