دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

یافته جدید در ارتباط با ترافیک لنفوسیت B در مرکز زایگر

 | تاریخ ارسال: 1400/3/26 | 🔴مولکول P۲RY۸ نوعی گیرنده از خانواده G protein–coupled receptor (GPCR) بوده که باعث محدودیت و تنظیم رشد لنفوسیت های B مرکز زایگر (GC) می شود و نقص در P۲RY۸ انسانی با لنفوماژنز سلول B همراه است. متابولیت S-geranylgeranyl-L-glutathione (GGG) یک لیگاند برای P۲RY۸ است. با این وجود، مکانیسم های کنترل کننده برای توزیع GGG و تاثیر برهمکنش این متابولیت با گیرنده اش به خوبی درک نشده است. 

🔴در این مطالعه نشان داده شد که بیان گاما-گلوتامیل ترانسفراز-۵ (Ggt۵) در سلولهای استرومایی برای کاتابولیسم و تخریب GGG و بدام انداختن سلولهای بیان کننده P۲RY۸ در مرکز زایگر مورد نیاز است. ATP-binding cassette subfamily C member ۱ (Abcc۱) به عنوان یک انتقال دهنده برای متابولیت GGG شناسایی شد و اثبات شد که بیان Abcc۱ توسط سلول های خونساز برای بدام افتادن در GC بواسطه P۲RY۸ لازم است. 

🔴علاوه بر این ، مشخص شد که P۲RY۸ و GGG تاثیر منفی بر روی ترافیک سلول های B و T به مغز استخوان (BM) می گذارد. جهش های از دست دادن عملکرد P۲RY۸ در لنفوسیت های T باعث افزایش لانه گزینی این سلول ها در مغز استخوان می شود.

نویسنده: پویا فرهنگ نیا|دپارتمان ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران
Author: Pooya Farhangnia|Department of Immunology|Iran University of Medical Sciences


دفعات مشاهده: 82 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر