دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

کارگاه آموزشی پیشگیری از کودک آزاری و مدیریت بحران و بلایا برگزارشد کارگاه آموزشی پیشگیری از کودک آزاری و مدیریت بحران و بلایا برگزارشد

 | تاریخ ارسال: 1400/6/10 | 
کارگاه آموزشی پیشگیری از کودک آزاری و مدیریت بحران و بلایا برگزارشد

کارگاه آموزشی پیشگیری از کودک آزاری و مدیریت بحران و بلایا برای ۲۱ نفر از کارشناسان سلامت روان محیطی و ستادی بصورت آموزش از راه دور، در تاریخ ۹ شهریور ماه ۱۴۰۰ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت غرب تهران: در این جلسه آموزشی، مباحثی در زمینه اصول کار و مصاحبه با کودک آزار دیده، مصاحبه با والدین کودک، تعداد جلسات، اصول و مدیریت بحران و بلایا و نقش روانشناس هنگام وقوع بحران، توسط فاطمه اسماعیلی کارشناس مرکز بهداشت غرب تهران، آموزش داده شد.