دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 دسترسی سریع کارکنان

اطلاع رسانی

نمایش آمار بازدیدهای کل: 233168709

نمایش آمار بازدیدهای روز جاری: 135589

نمایش آمار بازدیدهای پایگاه 516295

نمایش آمار بازدیدهای 24 ساعت گذشته پایگاه: 1095

کاربران حاضر در پایگاه: 3

استعلام بهای واگذاری خرید خدمت کاهش آسیب اعتیاد

 | تاریخ ارسال: 1396/3/13 | 

فرم استعلام بها
شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهارستان در نظر دارد انجام خدمات مرکز گذری کاهش آسیب سوء مصرف مواد خود را در واحد نسیم شهر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهارستان با شرایط ذیل از طریق استعلام بها به یکی از شرکتها یا افراد حقیقی ذی‌صلاح واگذارنماید. خواهشمند است قیمت پیشنهادی خود را تا پایان وقت اداری تاریخ22/3/1396 به واحدامور قراردادهای شبکه تحویل تا در صورت صرفه و صلاح این مرکز برابر مقررات اقدام گردد.
موضوع : واگذاری مرکز خدمات کاهش آسیب وابستگی به سوء مصرف مواد به معتادان تزریقی خیابانی
گروه هدف:معتادان تزریقی خیابانی ، حاشیه ای و سخت دسترس و همچنین مصرف کننده مواد مخدر که دارای رفتار پرخطرهستند.
مدت اجرا:یک سال از تاریخ عقد قرارداد و صدور مجوز
دستگاه ناظر: شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهارستان و معاونت محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران
تاریخ دریافت مدارک توسط متقاضی: از 16/3/1396 لغایت پایان وقت اداری 18/3/1396 (ایام کاری)
تاریخ تحویل مدارک تکمیل شده: 20/3/1396 لغایت پایان وقت اداری 22/3/1396 (ساعت 14:45 بعد از ظهر)
تاریخ بررسی و ارزیابی مدارک: 23/3/96
نتیجه بررسی و ارزیابی مدارک:
نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده قیمت:
مدرک تحصیلی( کپی ضمیمه باشد):
قیمت پیشنهادی:( به عدد ریال ) (به حروف: ریال)
آدرس پیشنهاد دهنده قیمت:
تلفن تماس و امضاء:
میزان سابقه کار در ارتباط با موضوع قرار داد در مراکز و سازمان های معتبر ذکر گردد (مدارک ضمیمه باشد):
ارائه گواهی دوره های آموزشی مرتبط با اعتیاد و کاهش آسیب برای افراد حقیقی و حقوقی الزامی است.(ضمیمه گردد)
ارائه کپی اساسنامه فعالیت های کاهش آسیب و راه اندازی مرکز جهت شرکت های حقوقی.(ضمیمه گردد)

 

 
CAPTCHA

دفعات مشاهده: 844 بار   |   دفعات چاپ: 137 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر