دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • واکسیناسیون مادران باردار
  • مطالب آموزشی حوزه سلامت
  • نشانی مراکز و پایگاه های سلامت تحت پوشش
  • راهنمای بالینی مبتنی بر شواهد
  • سامانه های مرتبط
  • راهنمای مراجعین

هپاتیت های منتقله از راه خون

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 
هپاتيت يک بيماري شايع است که به علت التهاب کبد ايجاد ميشود  اين بيماري ناشي ازعوامل مختلف ميباشدو در اثر انواع ويروسها ،داروها،الکل و جايگزيني بافت چربي و ... در کبد ايجادمی شود  وعلائم كلينيكي متفاوتي دارد بطوريكه اين بيماري مي تواند كاملاً ازنظركلينيكي خفيف ويا بدون علامت باشد وگاهي آنقدر شديد است كه باعث مرگ بيمارخواهد شد دراغلب موارد بيماري خودبخود خوب ميشود وعارضه اي بجاي  نمي گذارد ونوعB وC گاهي بطرف مزمن شدن پيشرفت ميكند و حتي گاهي بيما ري در قسمتهاي ديگر غير از کبد تظاهر ميکند.يکي از عوامل مهم هپاتيت هاي ويروسي،هپاتيت B ميباشد  اهميت هپاتيت  Bشيوع زياد اين بيماري و همچنين عوارض مهم کبدي و خارج کبدي است ،در حال حاضر سه چهارم مردم دنيا در نواحي با شيوع بالاي آلودگي هپاتيت B  زندگي ميکنند. بعدازدوره كمون بيماري تكثيرويروس به حداكثرميزان خود ميرسد وبدنبال آن ويروس در مايعات وترشحات بدن ظاهرميشود ونكروز سلولهاي كبدي همراه با پاسخ التهابي وتغييرات در آزمايشهاي عملي كبد وعلائم ونشانه هاي آسيب كبدي خود را نشان مي دهد . پاسخ ايمونولوژيك بدن رل مهمي را درمورد اين بيماران ايفاد ميكند ولي نقش آن درپاتوژنز بيماري كاملاً شناخته نشده است.
اهميت بيماري در منطقه :
عفونت هپاتيت يك مشكل عمده بهداشتي در سراسر دنياست. باتوجه به شيوع رفتارهاي پر خطر جنسي در معتادان تزريقي، اعتياد تزريقي بصورت عامل موثري جهت گسترش بيماري هپاتيت در ساير گروههاي در معرض اجنماعي عمل ميكند بنا بر اين خطر بيماري هپاتيت در معتادان تزريقي فقط به خودشان محدود نيست در درجه اول شامل شركاي جنسي و فرزندان آنان و سپس ساير گروههاي اجتماعي هم ميشود.عفونت حاد و مزمن هپاتيت B سالانه منجر به بروز 500000  تا 1200000 مرگ در دنيا مي گردد.  بيش از 2 ميليارد نفر از جمعيت دنيا با ويروس هپاتيت B آلوده شده اندو در حدود 350 تا 400 ميليون نفر از آنها ناقل HBV مي باشند. در مناطقي از دنيا كه شيوع بيماري كم است بيماري بيشتر نوجوانان و جوانان را درگير مي نمايد.براساس طرح ملي سلامت و بيماري كه در سال 1378 در كشور ما انجام گرديد 7/1 درصد جمعيت عمومي HBsAg مثبت داشتند.بر اساس مطالعات انجام شده ايران جزء كشورهاي با شيوع متوسط محسوب مي گرددو به نظر مي رسد 35% ايرانيان با HBV برخورد داشته و 2تا 3 درصد جمعيت ناقل مزمن مي باشند. اما در مناطق مختلف پراكندگي يكساني ندارند.
شيوع HBV دربررسي اهداكنندگان خون در قزوين 08/1 درصد بوده است. شيوع هپاتيت D در جمعيت عادي 4/2 درصد ، در اهداكنندگان خون 5/2 درصد و در هپاتيت مزمن 5 تا 6 درصد است. در مجموع HBV يكي از شايع ترين علل بروز هپاتيت حاد و مزمن در بالغين و همچنين سيروز و هپاتوسلولاركارسينوما در ايران مي باشد.
 
ردیف عنوان دانلود
1 راهنمای کشوری مراقبت هپاتیت BCAPTCHA
دفعات مشاهده: 1644 بار   |   دفعات چاپ: 132 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر