دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

رسالت و اهداف

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

رسالت اصلی رشته طب کار ، تربیت متخصصین عالم و کارآمد در زمینه تشخیص ، درمان و پیشگیری بیماریهای ناشی از کار و محیط است . همچنین سعی در ترویج و توسعه تولید علم در زمینه های مختلف این رشته، گسترش ارتباطات بین بخشی و ارائه خدمات تخصصی به جمعیت هدف را دارد.
در پایان دوره تحصیل انتظار می رود ، دانش آموختگان رشته طب کار قادر باشند :
1-      با اخذ شرح حال دقیق، معاینه، درخواست وانجام آزمایشات بالینی،انجام و تحلیل نتایج ارزیابیهای محیطی، همچنین تحلیل فرآیندهای صنعتی، بیماریهای ناشی از مواجهات شغلی و محیطی راتشخیص دهند.
2-      عوامل زیان آور محیط کار و تاثیر سوء آنها بر سلامت شاغلین را شناسایی و جهت رفع آنها پیشنهادات اصلاحی ارائه نمایند.
3-     اقدامات لازم را جهت پیشگیری بیماریهای شغلی انجام دهند.
4-     جهت درمان بیماریهای ناشی از مواجهات شغلی و محیطی اقدام نمایند.
5-      در موارد مرتبط با تخصصهای دیگر با متخصصین مربوطه مشاوره نموده ، در موارد نیاز آنها ارجاع دهند.
6-    به مخاطبین خود در صنعت و سایر محیطهای کاری ، آموزشهای لازم را در زمینه سلامت شغلی ارائه دهند.
7-       فعالیتهای پژوهشی را در زمینه سلامت شغلی در صنایع ، طراحی، اجرا و سازماندهی نمایند.
8-     خدمات سلامت شغلی را در صنایع راهبری و مدیریت نمایند.
 
CAPTCHA
دفعات مشاهده: 441 بار   |   دفعات چاپ: 131 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر