دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

1396

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 
جدول زمان آزمونهای مرکز مهارتهای بالینی
ردیف تاریخ ساعت عنوان آزمون مسئول برگزاری توضیحات
1 سه شنبه 96/01/15 8-12 OSCE دکتر رضا مصدق کارورزان طب اورژانس
2 یکشنبه 96/02/10 8 OSCE دکتر حافظی مقدم رزیدنت سال یک اورژانس
3 سه شنبه 96/02/12 8 OSCE دکتر کاشانیان رزیدنت های زنان
4 چهارشنبه 96/02/13 8 OSCE دکتر رضا مصدق کارورزان طب اورژانس
5 سه شنبه 96/02/19 8 OSCE دکتر پریسا نجاتی رزیدنت های پزشکی ورزشی
6 یکشنبه 96/02/24 8 شفاهی دکتر مازیار آذر فلوشیپ جراحی مغز و اعصاب
7 دوشنبه 96/02/25 8 OSCE دکتر مازیار آذر دستیاران جراحی مغز و اعصاب
8 دوشنبه 96/03/01 8 تایید صلاحیت بالینی دکتر مفیدی شبیه سازی آزمون تایید صلاحیت بالینی
9 پنجشنبه 96/03/04 8 تایید صلاحیت بالینی دکتر ضیائی آزمون تایید صلاحیت بالینی
10 چهارشنبه 96/03/10 8-12 OSCE دکتر رضا مصدق کارورزان طب اورژانس
11 چهارشنبه 96/04/14 8-12 OSCE دکتر رضا مصدق کارورزان طب اورژانس
12 یکشنبه 96/05/15 8-12 OSCE دکتر رضا مصدق کارورزان طب اورژانس
13 دوشنبه 96/05/16 8 شبیه سازی تایید صلاحیت بالینی دکتر مفیدی آزمون شبیه سازی تایید صلاحیت بالینی
14 پنجشنبه 96/05/19 8 تایید صلاحیت بالینی دکتر ضیائی آزمون تایید صلاحیت بالینی
15 چهارشنبه 96/06/15 8 OSCE دکتر رضا مصدق کارورزان طب اورژانس
16 جمعه 96/06/17 8 بورد فوق تخصصی --------- غدد بالغین
17 یکشنبه 96/06/19 8 بورد تخصصی --------- چشم
18 دوشنبه 96/06/20 8 بورد تخصصی --------- پزشکی اجتماعی
19 سه شنبه 96/06/21 8 بورد تخصصی --------- پزشکی ورزشی
20 سه شنبه 96/07/11 8 OSCE دکتر رضا مصدق کارورزان طب اورژانس
21 دوشنبه 96/08/01 8 OSCE دکتر حافظی مقدم رزیدنت سال دو اورژانس
22 چهارشنبه 96/08/03 8 OSCE دکتر حافظی مقدم رزیدنت سال سه اورژانس
23 دوشنبه 96/08/08 8 شبیه سازی تایید صلاحیت بالینی دکتر مفیدی آزمون شبیه سازی تایید صلاحیت بالینی
24 پنجشنبه 96/08/11 8 تایید صلاحیت بالینی دکتر ضیائی آزمون تایید صلاحیت بالینی
25 یکشنبه 96/08/14 8 OSCE دکتر رضا مصدق کارورزان طب اورژانس
26 دوشنبه 96/09/13 8 OSCE دکتر رضا مصدق کارورزان طب اورژانس
27 چهارشنبه 96/10/13 8 OSCE دکتر رضا مصدق کارورزان طب اورژانس
28 چهارشنبه 96/10/27 8 آزمون درون گروهی دکتر کاشانیان رزیدنت های زنان
29 شنبه 96/10/30 8 OSPE دکتر کوهپایه زاده پزشکی اجتماعی
30 چهارشنبه 96/11/04 8 OSCE دکتر کاشانیان رزیدنت های زنان
31 یکشنبه 96/11/15 8 OSCE دکتر رضا مصدق کارورزان طب اورژانس
32 دوشنبه 96/11/16 8 شبیه سازی تایید صلاحیت بالینی دکتر مفیدی آزمون شبیه سازی تایید صلاحیت بالینی
33 پنجشنبه 96/11/19 8 تایید صلاحیت بالینی دکتر ضیائی آزمون تایید صلاحیت بالینی
34 شنبه 96/12/19 8 OSCE دکتر عالم رجبی رزیدنت های جراحیCAPTCHA
دفعات مشاهده: 1073 بار   |   دفعات چاپ: 185 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر