دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 دسترسی سریع کارکنان

اطلاع رسانی

نمایش آمار بازدیدهای کل: 233183081

نمایش آمار بازدیدهای روز جاری: 149961

نمایش آمار بازدیدهای پایگاه 516470

نمایش آمار بازدیدهای 24 ساعت گذشته پایگاه: 1270

کاربران حاضر در پایگاه: 1

فراخوان استعلام بها مرکز کاهش آسیب اعتیاد ( DIC ) مرکز سلطان آباد و نسیم شهر شهرستان بهارستان

 | تاریخ ارسال: 1398/1/31 | 
شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهارستان در نظر دارد انجام خدمات مرکز گذری کاهش آسیب سوء مصرف مواد را در منطقه سلطان آباد  و نسیم شهر با شرایط ذیل از طریق استعلام بها به یکی از شرکت ها یا افراد حقیقی ذیصلاح واگذار نماید. خواهشمند است قیمت پیشنهادی خود را  با در نظر داشتن حداقل قیمت ذکر شده در ذیل تا پایان وقت اداری تاریخ 98/02/09 به واحد حراست شبکه تحویل تا درصورت صرفه و صلاح این مرکز برابر مقررات اقدام گردد.
موضوع:واگذاری مرکز گذری خدمات کاهش آسیب وابستگی به سوء مصرف مواد به معتادان خیابانی
گروه هدف:معتادان تزریقی خیابانی،حاشیه ای و سخت دسترس و همچنین مصرف کننده مواد مخدر که دارای رفتار پر خطر هستند.
مدت اجرا:یک سال از تاریخ عقد قرارداد و صدور مجوز
دستگاه ناظر:شبکه بهداشت و درمان بهارستان و معاونت محترم بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران
تاریخ دریافت پاکات از واحد قراردادها شبکه بهداشت و درمان بهارستان:02/02/98 لغایت 98/02/07
تاریخ تحویل مدارک تکمیل شده،98/02/08 لغایت 98/02/09
نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده قیمت:
مدرک تحصیلی(کپی ضمیمه باشد:
قیمت پیشنهادی:(به عدد                                           ریال)  (به حروف                                                   ریال)
آدرس پیشنهاد دهنده قیمت:
تلفن تماس و امضا:
میزان سابقه کار در ارتباط با موضوع قرارداد در مراکز و سازمان های معتبر ذکرگردد(مدارک ضمیمه باشد)
ارائه گواهی دوره های آموزشی مرتبط با اعتیاد و کاهش آسیب برای افراد حقیقی و حقوقی الزامی است(ضمیمه گردد)
وجود پزشک آموزش دیده دوره MMT الزامی می باشد.(مدارک ضمیمه گردد)
توجه:حداقل مبلغ پیشنهادی 1/200/000/000 ریال با یک تیم سیار ،جهت تیم سیار دوم 220/000/000 ریال در مجموع مبلغ1/420/000/000 ریال می باشد.
 CAPTCHA

دفعات مشاهده: 845 بار   |   دفعات چاپ: 44 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر