دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آزمایشگاهها
  • مراکز مشاوره ازدواج
  • مراکز مشاوره رفتاری
  • غربالگری نوزادان
  • واکسیناسیون
  • بسیج ملی کنترل فشار خون
  • خدمات نوزادان

آرشیو اخبار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۱۳ | 
برگزاری کارگاه آموزشی عفونت همزمان سل و اچ آی وی (ویژه پزشکان درمانگر سل)
واحد بیماریهای واگیر مورخ 12 آذر ماه در مرکز بهداشت غرب تهران اقدام به برگزاری کارگاهی در زمینه بیماری عفونت همزمان سل و اچ آی وی ویژه پزشکان درمانگر سل نمود.
به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت غرب_ در این جلسه آقای دکتر یدالهی کارشناس مسئول بیماریهای واگیر ضمن عرض خیر مقدم به مدعوین جلسه گزارشی مقایسه ای از عملکرد برنامه سل در شش ماهه سال جاری نسبت سال گذشته ارائه نمود. پس از آن خانم ترابی کارشناس بیماریهای واگیر شیوه مستند سازی و اهمیت آن در مدیریت بیماری سل را بیان نمود. در ادامه آقای دکتر لسان پزشکی پزشک هماهنگ کننده سل در زمینه مدیریت درمان بیماران مبتلا سخنرانی نمود.
پس از استراحت و پذیرایی آقای مقدم در مورد نمونه گیری ایمن و حمل ایمن نمونه توضیحاتی دادند و در پایان آقای دکتر پرچمی کارشناس برنامه سل معاونت بهداشتی در مورد اهمیت بررسی افراد در تماس نزدیک و گروه های پرخطر صحبت نمود و به سوالات شرکت کنندگان پاسخ داده شد.
این کارگاه با هدف حساس سازی پزشکان درمانگر سل در زمینه اهمیت ببرسی اطرافیان بیماران مسلول و گروه های در معرض خطر بیماری و دقت در ثبت پرونده های سل و جمع آوری مستندات مدیریت درمان بیماران برگزار گردید.