دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • گزارش تصویری
  • فیلم و صوت
  • درباره ما
  • سلامت و تندرستی
  • تاریخ شفاهی
  • انتصابات
  • معرفی گروههای آموزشی دانشگاهدرباره روابط عمومی
شماره های تماس با ما
پست الکترونیکیiumspr@iums.ac.ir
آدرس: اتوبان شهید همت بین شیخ فضل ا.. نوری و شهید چمران دانشگاه علوم پزشکی ایران مرکز همایشهای رازی روابط عمومی

برگزاری همایش بررسی جایگاه علم و فناوری ایران در دنیا

 | تاریخ ارسال: 1398/9/26 | 
برگزاری همایش بررسی جایگاه علم و فناوری ایران در دنیا
به گزارش روابط عمومی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزکی ایران، همایش بررسی جایگاه کمی و کیفی علم و فناوری ایران در سطح بین المللی با حضور دکتر جواد دهقانی رییس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، دکتر کوهپایه زاده رییس دانشگاه، حجت الاسلام دکتر عیسوی مسئول نهاد رهبری دانشگاه، جمعی از معاونین، مدیران و اعضای هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران 25 آذر ماه در سالن کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار شد.
علم و پژوهش بعنوان اولین سرفصل از توصیه ها در بیانیه گام دوم انقلاب مورد تأکید و توجه قرار گرفته است. ذهنیت های گوناگون از رشد و تولید علم در ایران و لزوم آگاهی مستدل دانشگاهیان و علاقمندان از جایگاه کمی و کیفی این موضوع و نیز گزارشات مغرضانه برخی مراکز مانند "پروژه 2040 دانشگاه استنفورد" در این زمینه، دفتر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاه علوم پزشکی ایران را بر آن داشت که اقدام به برگزاری همایش بررسی جایگاه کمی و کیفی علم و فناوری ایران در سطوح بین المللی نماید.
در این همایش رییس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری کشور، طی گزارشی جایگاه کیفیت علمی ایران در دنیا، جهان اسلام و منطقه در سال 2019 را  به شرح زیر بیان کردند:
یکی از شاخص‌های کیفی در تولید علم در دنیا بررسی مدارک و مقالات انتشار یافته در سطح بین المللی در تقسیم ­بندی مقالات پراستناد (Highly cited papers) و مقالات داغ (Hot papers)  و نیز مقالات برتر (Top papers) می‌باشد. مقالات برتر (و یا یک درصد برتر) سهم مهمی از علم روز بوده که جهت توسعه علمی در سطح بین‌المللی را نشان می‌دهد و در واقع به دو دسته مقالات پراستناد و مقالات داغ تقسیم می‌شود. طلایه داران علم مؤسسه کلاریویت آنالیتیکس (ESI) معتبرترین مجلات بین‌المللی را به 22 رشته موضوعی تقسیم نموده و بر حسب تعداد استنادهای دریافت شده، مقالات پراستناد را معرفی می‌کنند. این شامل یک درصد از مقالات دنیا در طول ده سال گذشته می‌گردد، اما مقالات داغ، مقالات تنها یک دهم درصد از مقالات برتر در دو سال اخیر را تشکیل می‌دهند. باید در نظر داشت که انتشار این دسته از مقالات ساده نیست و هر مقاله برخی مواقع بیش از یکسال زمان می‌برد. آمار موجود در طلایه‌داران علم مؤسسه کلاریویت آنالیتیکس (ESI) حاکی از آن است که پژوهشگران کشور در چند سال اخیر با توجه و تأکید بر کیفیت توانسته‌اند سهم کشور از مقالات یک درصد برتر دنیا را به موازات رشد تولید علم کشور افزایش دهند.
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ادامه داد: داده‌ها و آمارهای موجود در مورد مقالات برتر ایرانی به ویژه آن‌چه که در پایگاه بین‌المللی مؤسسه کلاریویت آنالیتیکس (Clarivate Analytics) آمده، همچون مقالات پراستناد، مقالات داغ و پژوهشگران برتر حکایت از رشد روز افزون کیفیت مقالات و انتشارات ایرانی در سال‌های اخیر دارد. طبق داده‌های این پایگاه در حال حاضر  در مجموع تعداد 2261 مقاله‌ی برتر (Top papers) و  90 مقاله‌ی داغ توسط پژوهشگران ایرانی منتشر شده که این تعداد 66/2 درصد کل مقالات داغ دنیا بوده است.
وی گفت به طور خاص مقایسه کمی از میزان مدارک انتشار یافته، مقالات داغ و مقالات پراستناد در سال 2019 به ترتیب در دنیا، منطقه خاورمیانه (17 کشور)، کشورهای اسلامی(57 کشور) و ایران نشان داده شده است. این اطلاعات در تاریخ 23 آذر 98 از پایگاه بین‌المللی کلاریویت آنالیتیکس و محصولات آن استخراج شده است:
جدول 1: جایگاه ایران از نظر تعداد مدارک انتشار یافته در جهان، منطقه و کشورهای اسلامی در سال 2019
کشور/منطقه تعداد مدارک مقالات داغ مقالات پراستناد
تولید علم جهان 2655359 1177 12136
تولید علم منطقه خاورمیانه (17 کشور) 180289 130 1090
تولید علم کشورهای اسلامی (57 کشور) 242253 123 1198
تولید علم ایران 53718 42 376
 
دکتر جواد دهقانی در تشریح جایگاه ایران از نظر تعداد مدارک انتشار یافته در جهان، منطقه و کشورهای اسلامی در سال 2019 گفت: میزان مدارک علمی انتشار یافته و ثبت شده در این پایگاه به ترتیب در دنیا، منطقه خاورمیانه، کشورهای اسلامی و ایران به ترتیب  برابر با 2655359 ، 180289، 242253 و 53718 مدرک علمی بوده است. همچنین تعداد مقالات داغ و پراستناد در ستون‌های سوم و چهارم جدول نشان داده شده است. همان‌طورکه مشاهده می‌شود تعداد مقالات علمی پراستناد دنیا، منطقه خاورمیانه، جهان اسلام و ایران در سال 2019 به ترتیب برابر با 12136، 1090، 1198 و 376 مدرک بوده و نیز تعداد مقالات داغ دنیا، منطقه خاورمیانه، جهان اسلام و ایران به ترتیب برابر با 1177، 130، 123 و42 مدرک بوده است. با توجه به این آمار، رتبه و سهم ایران از نظر تعداد انتشار مدارک، مقالات داغ و مقالات پراستناد در جهان، منطقه و جهان اسلام در جدول 2 نشان داده شده است:
در ادامه از جدول 2 ملاحظه می‌شود که بر اساس تعداد مدارک ثبت شده در سال 2019 ایران با سهم 02/2 درصد در دنیا رتبه 16، با سهم17/22 درصد در جهان اسلام رتبه اول و نیز با سهم 79/29 درصد کل علم در منطقه خاورمیانه رتبه اول را دارد ( شکل 1). به‌عبارت دیگر حدود 30 درصد از حجم مدارک علمی انتشار یافته در خاورمیانه در سال 2019 توسط پژوهشگران جمهوری اسلامی ایران تولید شده است.
 
 
جدول 2: جایگاه و سهم ایران از نظرتعداد انتشار مدارک، مقالات داغ و مقالات پراستناد
در جهان، منطقه و جهان اسلام ( 2019)
  دنیا جهان اسلام (57 کشور) خاورمیانه (17 کشور)
رتبه ایران (تولید علم) 16 1 1
رتبه ایران (مقالات داغ) 17 1 1
رتبه ایران (مقالات پراستناد) 17 1 1
سهم ایران از تولید علم (درصد)   02/2 17/22 79/29
سهم ایران از مقالات داغ (درصد)   56/3 14/34 3/32
سهم ایران از مقالات پراستناد (درصد)   09/3 38/31 49/34
 
این در حالی است که از منظر کیفی در دو شاخص مقالات داغ و نیز مقالات پراستناد وضعیت ایران نیز مناسب‌تر است. به طوری که 56/3 درصد مقالات داغ دنیا و نیز 14/34 درصد مقالات داغ جهان اسلام و 3/32 درصد مقالات داغ منطقه خاورمیانه توسط پژوهشگران ایرانی تولید می‌شود (شکل 2). همچنین سهم ایران در تولید مقالات پراستناد در دنیا 09/3 درصد، جهان اسلام 38/31 درصد و منطقه خاورمیانه 49/34 درصد است. این امر نشان می‌دهد که پژوهشگران جمهوری اسلامی ایران به‌خصوص در چند سال اخیر توجه ویژه‌ای به کیفیت مقالات و نتایج پژوهشی خود دارند.
شکل 2 : مقایسه سهم مقالات داغ ثبت شده ایران با کشورهای اسلامی و کشورهای منطقه خاورمیانه در سال 2019


 
از نظر میزان انتشار مقالات و مدارک علمی دانشمندان ایرانی در مجلات با کیفیت چارک اول (Q1)، بررسی داده‌های پایگاه InCite  نشان می‌دهد در طی دوره 5 ساله 2018-2014، هر ساله تعداد مقالات و نیز تعداد مقالاتی  که در نشریات Q1 به چاپ رسیده است رشدی صعودی داشته است به گونه­ای که نرخ رشد مقالات Q1 در این بازه زمانی 5 ساله برابر 81 درصد می‌باشد.
 
 ایران در سال 2014  با 7438 مدرک، دارای رتبه سی و دوم بوده است اما در سال 2018 با 13431 مقاله منتشر شده در مجلات Q1 به جایگاه بیست و پنجم دنیا ارتقاء یافته است. همچنین آمار مربوط به دوره پنج ساله اخیر (2014-2018)، نشان می‌دهد که پژوهشگران ایرانی با منتشر نمودن 36683 مقاله در مجلات Q1 به جایگاه 29 دنیا و در میان کشورهای اسلامی در جایگاه دوم قرار گرفته‌اند. به‌علاوه شاخص دیگری که می‌تواند مدنظر قرار گیرد تعداد مدارک منتشر شده ایرانی در مجلات دارای ضریب تاثیر(JIF) بین‌المللی است. در این راستا پژوهشگران ایرانی با انتشار 134200 مدرک در پنج سال اخیر (2018-2014) رتبه نوزدهم در جهان و دوم در بین کشورهای اسلامی کسب کرده‌اند.
دکتر دهقانی با ذکر اهمیت دانشگاه های علوم پزشکی در تولید علم به زبان فارسی گفت بیش از 70 درصد فعالیت های علمی که به زبان فارسی در پایگاه های بین المللی منتشر شده است مربوط به این حوزه بوده است.و بیش از نیمی از نشریاتی که به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر میشود نیز مربوط به بخش علوم پزشکی است.
در ادامه این همایش برخی از اساتید شرکت کننده به بیان دیدگاه ها و نظرات خود درباره موضوع بحث پرداختند و برای بهبود و ارتقاء کیفی علم و فناوری پیشنهادات خود را ارائه نمودند.


CAPTCHA
دفعات مشاهده: 822 بار   |   دفعات چاپ: 174 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر