دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • گزارش تصویری
  • فیلم و صوت
  • درباره ما
  • سلامت و تندرستی
  • تاریخ شفاهی
  • انتصاباتدرباره روابط عمومی
شماره های تماس با ما
پست الکترونیکیiumspr@iums.ac.ir
آدرس: اتوبان شهید همت بین شیخ فضل ا.. نوری و شهید چمران دانشگاه علوم پزشکی ایران مرکز همایشهای رازی روابط عمومی

گفتگو با رییس مرکز ملی تحقیقات حقوق سلامت

 | تاریخ ارسال: 1398/11/16 | 
گفتگو با رییس مرکز ملی تحقیقات حقوق سلامت
رئیس مرکز ملی تحقیقات حقوق سلامت به شرح اهداف، عملکرد و برنامه های آتی این مرکز پرداخت .
به گزارش روابط عمومی دانشگاه: دکتر نجفی خواه در گفتگو با خبرنگار دانشگاه به معرفی مرکز ملی تحقیقات حقوق سلامت پرداخت.
ایشان هدف از تشکیل این مرکز را چنین اظهار داشت: امروزه گستردگی و اهمیت و نقش بی بدیل حوزه سلامت در حیات بشر و مسائل و موضوعات و مباحث حقوقی پیچیده و متنوع راجع به حوزه سلامت در عرصه های ملی و  بین المللی، در ساحت زندگی خصوصی افراد و در ساحت عمومی و اجتماعی آنها موجب شده است " حقوق سلامت" نه به عنوان صرفا یک تخصص بلکه به عنوان شاخه ای از یک دانش بین رشته ای که تخصص های مختلفی را شامل می شود در ادبیات علمی و بازار فعالیت های حرفه ای مطرح گردد.
رئیس مرکز ملی تحقیقات حقوق سلامت بیان کرد:
بعض عناوین مهمی که در حوزه حقوق سلامت در دانشکده ها و موسسات مربوط آموزش داده می شود عبارتند از:
حقوق بهداشت جهانی(GLOBAL HEALTH LAW)
دولت و مقررات گذاری حوزه سلامت(GOVERNMENT ®ULATION OF HEALTH)
حقوق خدمات درمانی (HEALTH CARE LAW)
خدمات درمانی و مسئولیت حرفه ای(HEALTH CARE & PROFESSIONAL LIABILITY)
حق دسترسی به اطلاعات در سیستم خدمات درمانی(INFORMATION RIGHTS IN HEALTH CARE SYSTEM)
حقوق بهداشت عمومی (PUBLIC HEALTH LAW)
حقوق راجع به مرگ(DEATH LAW)
ملاحظات حقوقی فناوری ژنتیک(GENETICS AND THE LAW)
اخلاق زیستی (BIOETHICS)
سلامت،توسعه و حقوق تجارت و سرمایه گذاری (HEALTH , DEVELOPMENT, TRADE & INVESTMENT LAW)
شیوه های جایگزین حل اختلاف در حوزه سلامت(ALTERNATIVE DISPUTE RESULUTION IN HEAHT)
حقوق بهداشت روانی(MENTAL HEALTH LAW)
تولید مثل و قانون(REPRODUCTION & THE LAW)
حقوق بهداشت و ایمنی محیط کار (LAW OF HEALTH AND SAFETY AT WORK)
حقوق پزشکی(MEDICAL LAW)
حقوق بهداشتی (HEALTH RIGHTS)
حقوق بیمار(PATIONT RIGHTS)
 وی گفت : به طور کلی همه موضوعاتی که به هر دو حوزه سلامت و حقوق مربوط می شود در دانش بین رشته ای حقوق سلامت مطرح می گردد.
هدف غایی دانش حقوق سلامت برقراری نظم و محیط حقوقی مناسب در حوزه سلامت است به نحوی که حقوق مردم در این بخش، هدف و آرمان انسانی دانش پزشکی و سایر علوم بخش سلامت تامین و سیاستها و برنامه های  دولت در این حوزه بر اساس اصول کارایی و اثر بخشی و شفافیت و پاسخگویی و مطلوبیت و مشروعیت(قانونی بودن) و روزآمدی محقق گردد.
دکتر نجفی خواه خاطر نشان کرد: بدون شک یکی از ارکان و اضلاع هر نوع مدل توسعه ای که برای نظام سلامت  یک کشور انتخاب می شود کارآمدی و تناسب نظام حقوقی کشور با اهداف نظام سلامت می باشد.
وی ادامه داد: با استفاده از نظریه بازیها(GAME THEORY) می توان گفت از نظر حقوقی در نظام سلامت باید زمین بازی، بازیگران، قواعد و قوانین بازی، داور بازی دارای تعاریف روشن و شفاف باشند . در عرصه حقوق سلامت وجود افراد متخصص در حوزه فعالیت حرفه ای دفاع از حقوق بیمار، حقوق پزشک و موسسات درمانی، تنظیم قراردادهای تخصصی، تدوین سیاست ها و قوانین و مقررات این بخش و متخصصین حرفه ای حل اختلاف ، ساز و کارهای حقوقی مربوطه، تولید دانش و تربیت نیروی انسانی ضرورتی انکار ناپذیر است.
همچنین  برقراری نظام منسجم و کارآمد ، مدیریت مقررات گذاری، وجود قوانین و مقررات به روز، شفاف، کارا ، اثربخش در نظام سلامت کشور ضروری است .
و بالاخره ضرورت دارد نهادها و یا سازمانها با بروزرسانی خود نقش آفرینی درستی در نظام سلامت به عنوان عرضه کننده خدمت ، متولی تحلیل آثار و پیامدهای سیاستها و قوانین و مقررات و ارائه گزارشهای رسمی در سطح ملی، متولی نظارت و مرجع رسیدگی به اختلافات و موارد نقض قوانین و مقررات داشته باشند.
دکتر نجفی خواه تصریح کرد: با توجه به مراتب فوق و به منظور ایجاد محیط حقوقی مناسب برای نظام سلامت کشور
 مرکز ملی تحقیقات حقوق سلامت وابسته به معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تاسیس شده است.
ایشان به اهم اقدامات این مرکز  در زمینه های زیر اشاره کرد : 
انجام پژوهشهای توسعه ای و کاربردی در حقوق سلامت
مطالعه و پایش محیط حقوقی نظام سلامت کشور و ارائه پیشنهاد های اصلاحی 
کمک به تولیت نظام سلامت کشور از طریق بررسی های میدانی، مطالعات تطبیقی به منظور تدوین لوایح قانونی، تهیه پیشنویس مقررات دولتی و قراردادهای نمونه و اسناد حقوقی مربوط به حقوق بهداشتی شهروندان، حقوق بیمار و اخلاق حرفه ای فعالان عرصه سلامت
آموزش حقوقی فعالان بخش سلامت از طریق آموزش های ضمن خدمت و دوره های بازآموزی و نظایر آن
تدوین کتب و منابع مربوط
تاسیس مجلات علمی در حوزه حقوق سلامت
برگزاری همایشها و جلسات هم اندیشی های علمی در این زمینه
تبادل تجربیات و همکاری های علمی با موسسات و دانشگاههای کشورهای داخل و خارج از کشور
رییس مرکز ملی تحقیقات حقوق سلامت گفت: شورای پژوهشی تحقیقات اولویت های پژوهشی مرکز را به شرح زیر تصویب نموده است:
*   نظام حقوقی حاکم بر اداره دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و موسسات پژوهشی 
* حقوق سلامت و نظام مسؤلیت‌های اداری، حرفه‌ای (انتظامی)، مدنی و کیفری ارائه دهندگان خدمات سلامت
* چالش های حقوقی نظام بیمه سلامت و راهکارهای مربوط
* نظام حقوقی حاکم بر اداره مراکز درمانی دولتی
* مسایل و ابعاد حقوقی و اخلاقی شفافیت و دسترسی به اطلاعات در نظام سلامت
* شیوه های مدیریت تعارض منافع در حوزه سلامت
* ارزیابی تأثیرات قوانین و مقررات در نظام سلامت
*  مسایل و ابعاد حقوقی تنظیم گری در  حوزه سلامت (نظام صدور مجوز و نظارت)
* چارچوب حقوقی نظام سلامت الکترونیک
*  ابعاد حقوقی "طب کار" و "بهداشت کار"
* حقوق سلامت در رویه قضایی داخلی و بین‌المللی
دکتر نجفی خواه کتاب ها و آثار منتشر شده مرکز تحقیقات را به شرح زیر معرفی نمود.
1- مجموعه آراء دیوان عدالت اداری (در حوزه سلامت)در سه جلد
2- مجموعه تنقیح شده وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش زشکی
3- مجموعه نظام سلامت در قوانین بودجه سنواتی(از سال 1285تا 1395)
4- مجموعه نظام سلامت در قوانین برنامه قبل و بعد از انقلاب
5- مجموعه بررسی انطباق قوانین و مقررات کشور با سیاست های کلی نظام سلامت
 وی در خصوص برنامه های پیش رو این مرکز اعلام کرد:
طرح تنقیح قوانین کشور در مرکز تحقیقات اجرا شده و یکی از گزارش های آن در قالب لایحه تنقیح قوانین نظام سلامت تقدیم معاونت حقوقی رییس جمهور شده و فهرست قوانین منسوخه و نامعتبر نظام سلامت در معاونت قوانین مجلس با همکاری معاونت حقوقی رییس جمهور و مرکز پژوهش های مجلس در حال نهایی شدن است . به نحوی که انتظار می رود تا قبل از پایان این دوره مجلس به تصویب برسد.
دکتر نجفی خواه ، در خصوص همکاری با دانشگاه علوم پزشکی ایران ابراز داشت : این مرکز به منظور توسعه دانش حقوق سلامت در تمامی ابعاد پژوهش، آموزش، مشاوره، انتشارات و نشست های علمی با دانشگاه علوم پزشکی ایران همکاری موثری را آغاز نموده است  و ظرفیت های لازم را برای طراحی حقوقی زیرساختهای قانونی برای تحقق اهداف دانشگاه و تبدیل به دانشگاه نسل سوم را دارد.
تهیه خبر : رهنورد


CAPTCHA
دفعات مشاهده: 882 بار   |   دفعات چاپ: 29 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر