دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • گزارش تصویری
  • فیلم و صوت
  • درباره ما
  • سلامت و تندرستی
  • تاریخ شفاهی
  • انتصاباتدرباره روابط عمومی
شماره های تماس با ما
پست الکترونیکیiumspr@iums.ac.ir
آدرس: اتوبان شهید همت بین شیخ فضل ا.. نوری و شهید چمران دانشگاه علوم پزشکی ایران مرکز همایشهای رازی روابط عمومی

اطلاعیه معاونت توسعه دانشگاه ایران در خصوص تعطیلات هفته دوم فروردین ماه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۹/۱/۸ | 
اطلاعیه معاونت توسعه دانشگاه ایران در خصوص تعطیلات هفته دوم فروردین ماه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه بخشنامه نحوه حضور کارمندان در محل کار را در هفته دوم فروردین ماه صادر کرد. 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ متن بخشنامه به شرح زیر است: 
 
ﺑﺎ ﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﺎﻋﻨﺎیت ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ٥٣٢١ ﻣﻮﺭﺥ ٥٠/١٠/٩٩ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻭ ﺭﺋﯿﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﻨﺪ ٠١ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮﺭﺥ ٥٠/١٠/٩٩ﺳﺘﺎﺩﻣﻠﯽ ﻣﺪیریت ﮐﺮﻭﻧﺎ" ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧﺤﻮﻩ ﺣﻀﻮﺭ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﺩﺭﻣﺤﻞ ﮐﺎﺭ" ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫیل ﺍیفاد ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ: 
 
ﺑﻨﺪ۰۱: ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﺭﻋﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮﺩﺩ ﻭﺗﺠﻤﻊ ﺑﺎﺗﺸﺨﯿﺺ ﻭﺯﺭﺍﺀ ،ﺭﻭﺳﺎﯼ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺪیران ﺩﺭﮐﻠﯿﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﯼ ﺍﺟﺮﺍیی ﻭ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻭﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﯼ ﻋﻤﻞ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ یک ﺳﻮﻡ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮیﻖ ﺷﯿﻔﺖ ﺑﻨﺪﯼ ﺗﺎ ۱۵ ﻓﺮﻭﺭﺩین ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﮐﺎﺭ ﺣﻀﻮﺭ یابند ﻭ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﻭﺭﮐﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﻫﻨﺪ یا به ﺁﻧﺎﻥ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺍﻋﻄﺎﺀ ﺷﻮﺩ. 
 
ﻟﺬﺍ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺍﺟﺮﺍﺋﯽ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺬﮐﻮﺭ، ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺍﺳﺖ ﻣﻌﺎﻭﻧﯿﻦ ﻭ ﻣﺪیران ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻧﻤﺎیند ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻋﻨﺎﻭین ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﻔﺖ ﺑﻨﺪﯼ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﻇﺎیﻒ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﯼ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮔﺮﺩﺩ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﺑﺎﺣﻀﻮﺭ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ یک ﺳﻮﻡ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﯿﻄﻬﺎﯼ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﻃﺮیق ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻨﺪﯼ ﻭ ﺍﻋﻄﺎﯼ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻭ یا ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻭﺭ ﮐﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺗﺎ ﺩﻭﺳﻮﻡ ﮐﺎﻫﺶ یاﺑﻨﺪ. ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍین ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﺰﺀ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﯽ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.


CAPTCHA
دفعات مشاهده: 3326 بار   |   دفعات چاپ: 103 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر