دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • گزارش تصویری
  • فیلم و صوت
  • درباره ما
  • سلامت و تندرستی
  • تاریخ شفاهی
  • انتصاباتدرباره روابط عمومی
شماره های تماس با ما
پست الکترونیکیiumspr@iums.ac.ir
آدرس: اتوبان شهید همت بین شیخ فضل ا.. نوری و شهید چمران دانشگاه علوم پزشکی ایران مرکز همایشهای رازی روابط عمومی

بخشنامه معاونت توسعه دانشگاه در خصوص حضور شیفتی کارکنان در محل کار به منظور ارائه خدمات در هفته پایان فروردین ماه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۹/۱/۲۰ | 
بخشنامه معاونت توسعه دانشگاه در خصوص حضور شیفتی کارکنان در محل کار به منظور ارائه خدمات در هفته پایان فروردین ماه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه بخشنامه نحوه حضور کارمندان در محل کار را در هفته پایانی فروردین ماه صادر کرد. 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ متن بخشنامه به شرح زیر است: 
دراجرای بند14مصوبات چهاردهمین جلسه ستادملی مقابله باویروس کرونا وتداوم اجرای فاصله گذاری اجتماعی وآغاز مرحله فاصله گذاری هوشمندازتاریخ 23/01/1399مراتب به شرح ذیل ابلاغ می گردد:
1-کلیه واحدها موظفند درانجام فعالیتهای خود،پروتکل های بهداشتی درخصوص کارکنان، محیط اداری، ارباب رجوع وتجمعات اداری رارعایت نمایند.درهمین رابطه معاونین ومدیران محترم می بایست ضمن توجیه کلیه کارکنان ذیربط درخصوص مفادراهنمای گام دوم مبارزه باکرووید-19 درزمینه "الزامات سلامت محیط وکاردرمحیط اداری" موضوع نامه شماره 127/100 مورخ 18/01/1399 مقام عالی وزارت ، نسبت به اجرای دقیق آن اهتمام ورزند.
2-مسئولین محترم می بایست ضمن برنامه ریزی برای ارائه کلیه خدمات عمومی حوزه مسئولیت خودباحضوردوسوم کارکنان ترتیبی اتخاذنمایند که درارائه خدمات به مردم و ارباب رجوع "به ویژه خدمات ضروری" وقفه ای ایجاد نشود.
 منظور ازخدمات ضروری آن دسته ازخدماتی هستندکه درزندگی روزمره ومعیشت شهروندان تاثیرگذاربوده وعدم ارائه مستمرآنها موجب بروز مشکلات جدی وبه خطرافتادن امنیت، سلامت، امنیت غذایی ،وقفه درروند تولید وتوزیع وارائه خدمات به عموم مردم ومخاطرات اجتماعی وامنیتی برای جامعه می شود.
3-معاونین ومدیران محترم ترتیبی اتخاذنمایندکه:
1/3-تایک سوم کارکنان  واحد/مرکز وظایف خودرابه صورت دورکاری انجام دهند.
2/3-درصورت عدم امکان انجام وظایف تایک سوم کارکنان ازطریق دورکاری وباتوجه به ضرورت کاهش حضور کارکنان درمحیط اداری برای تحقق اهداف فاصله گذاری اجتماعی نسبت به اعطای مرخصی برای بقیه کارکنان تاسقف یک سوم به صورت نوبت بندی اقدام کنند.مرخصی موضوع این بند جزء مرخصی استحقاقی کارکنان منظور نخواهدشد.
4-درتعیین کارکنان برای دورکاری ویاروزهای کاهش حضوردرادارات، بانوان دارای فرزند خردسال وکارکنانی که درگروه های آسیب پذیر(موضوع بند 2 بخش غربالگری ،مراقبت و بازتوانی راهنمای پیوست) قرارمی گیرند، دراولویت خواهندبود.
5-ساعت کارروزانه دانشگاه طبق نظر مدیر آن واحد خواهدبود و هرگونه تغییر درساعت فعالیت ونسبت حضور کارکنان برای ارائه خدمات صرفاً باتصویب ستادملی مقابله باکرونا تعیین وابلاغ خواهدشد.
6-بازرسان  بهداشت براجرای پروتکل بهداشتی درواحدهای اداری نظارت خواهندکردوهرگونه سوال وابهام درخصوص الزامات ونحوه اجرای آن ازطریق معاونت بهداشت ویاسامانه http://markazsalamat.behdasht.gov.ir  قابل پاسخگویی خواهدبود.
7-این بخشنامه ازتاریخ 23/01/1399 همزمان باآغاز مرحله فاصله گذاری هوشمند لازم الاجرابوده وبا اجرای آن ترتیبات مقرردربخشنامه شماره72/115/د مورخ 14/01/1399لغومی گردد.


CAPTCHA
دفعات مشاهده: 9075 بار   |   دفعات چاپ: 234 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر