دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
img_yw_news
یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۹

کارگاه جستجوی منابع الکترونیک

مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزش دانشکده پزشکی اقدام به برگزاری کارگاه "جستجوی منابع الکترونیک"  برای اعضای هیات علمی گروهای بالینی و پایه کرده است. ..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۹

کارگاه اصول، اجرا و ارزشیابی کارگاه

مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزش دانشکده پزشکی اقدام به برگزاری کارگاه "اصول، اجرا و ارزشیابی کارگاه"  برای اعضای هیات علمی گروهای بالینی و پایه کرده است. ..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۹

برگزاری کارگاه مقاله نویسی علمی

مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزش دانشکده پزشکی اقدام به برگزاری دو کارگاه متوالی "مقاله نویسی علمی و اصول نگارش مقالات علمی"  برای اعضای هیات علمی گروهای بالینی و پایه کرده است. ..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۹

برگزاری کارگاه آشنایی با نرم افزار Excel

مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزش دانشکده پزشکی اقدام به برگزاری کارگاه "آشنایی با نرم افزار Excel"  برای اعضای هیات علمی گروهای بالینی و پایه کرده است. ..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۹

کارگاه تفکر نقاد

مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزش دانشکده پزشکی اقدام به برگزاری کارگاه "تفکر نقاد"  برای اعضای هیات علمی  نموده است.   ..

ادامه...
خانم صغری آتشبهار: کارشناس EDO
اتوبان همت جنب برج میلاد دانشگاه علوم پزشکی ایران - دانشکده پزشکی طبقه  سوم اتاق 411


تلفن تماس :86703411-88602208

 ایمیل : EDO_Medicine@yahoo.com
  • برگه ششم
  • برگه ششم
  • برگه هفتم
  • برگه هفتم
  • برگه هشتم
  • برگه هشتم