دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • آموزش
 • پژوهش
 • فناوری اطلاعات
 • کارگاه های آموزشی
 • نرم افزار کتابخانه
 • کارکنان
 • منوی هفتم
 • منوی هشتم


برگزاری کارگاه آموزشی روش تدریس در تاریخ ۹۷/۲/۲۷
برگزاری کارگاه آموزشی روش تحقیق در تاریخ ۹۷/۳/۲
برگزاری کارگاه آموزشی جستجوی منابع در تاریخ ۹۷/۳/۳
برگزاری کارگاه آموزشی علم سنجی در تاریخ۹۷/۳/۱۰
برگزاری کارگاه آموزشی علم سنجی در تاریخ۹۷/۶/۲۲
برگزاری کارگاه آموزشی علم سنجی در تاریخ۹۷/۵/۲۲
برگزاری کارگاه آموزشی Hot Topic در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵


برگزاری کارگاه آموزشی End Note در تاریخ ۹۸/۲/۲۶ - مدرس: سر کار خانم وصال آزاد
برگزاری کارگاه آموزشی مقاله نو یسی در تاریخ ۹۸/۳/۲ - مدرس: سر کار خانم دکتر قالیچیimg_yw_news
یکشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۰

پاییزه کتاب ۱۴۰۰ آغاز شد

مدیرعامل موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران از آغاز اجرای طرح پاییزه کتاب۱۴۰۰ با مشارکت ۹۸۰کتابفروشی در سراسر کشور خبر داد. ..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰

نخستین «جشنواره مشارکت اجتماعی حوزه سلامت» برگزار می‌شود

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰

دانشـگاه علـوم پـزشکی ایـران در جمـع بـرتـرین دانشـگاه های جهان

  بر اساس نتـایج رتبـه بنـدی تایمـز ۲۰۲۲ اعلام شد ..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۷ مهر ۱۴۰۰

ایجاد دسترسی به سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری

در دانشگاه علوم پزشکی ایران محقق شد   ..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۷ مهر ۱۴۰۰

دسترسی رایگان به منابع موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC)

..

ادامه...
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • برگه پنجم
 • برگه پنجم
 • برگه ششم
 • برگه ششم
 • برگه هفتم
 • برگه هفتم
 • برگه هشتم
 • برگه هشتم
زیربخش سازمانی شماره یک
زیربخش سازمانی
شماره دو
زیربخش سازمانی
شماره سه