دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
مورد جستجو را وارد کنید :

درباره کتابخانه

  

۱. ساعت کاری کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد طبق برنامه فصلی و ترمی مشخص و از طریق پورتال اطلاع رسانی می گردد.

۲. اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه می توانند از امکانات بخش های مختلف، برابر با قوانین و مقررات کتابخانه استفاده نمایند .

۳. استفاده سایر کاربران برابر مقررات داخلی کتابخانه مرکزی و از طریق پرداخت هزینه های مربوطه و رعایت قوانین کتابخانه امکان پذیر می باشد.

۴. دسترسی به امکانات اینترنت بی سیم (Wireless)در تمامی طبقات ممکن می باشد.

۵. تمام خدمات کتابخانه، به صورت سیستماتیک و با استفاده از برنامه نرم افزاری پارس آذرخش و با سیستم شناسایی امواج رادیویی(RFID)صورت می پذیرد.

۶. جهت استفاده هرچه بهتر از امکانات بخشهای مختلف کتابخانه، عمل به راهنما ها و قوانین هر بخش الزامی است. کارشناسان مستقر در هر بخش آماده ارائه راهنمایی های لازم در حوزه مربوطه می باشند.

 • ریاست کتابخانه: خانم دکتر لیلا نعمتی انارکی

  ۸۸۶۲۲۵۸۵ - ۸۶۷۰۵۸۰۱

  فکس: ۸۸۶۲۲۵۹۳

  nematianaraki.l@iums.ac.ir

 • معاونت کتابخانه مرکزی: خانم آذر اسلامی

  ۸۸۶۲۲۶۸۳ - ۸۶۷۰۵۲۰۳

  فکس: ۸۸۶۲۲۵۹۳

  eslami.a@iums.ac.ir

 • کارشناس مسئول IT : ماه خانم یوسفی

  ۸۸۶۲۲۷۳۶ - ۸۶۷۰۵۵۰۲

  yousefi.m@iums.ac.ir

متن

متن

متن

متن