دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
یکشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰

هفته ملی سلامت بانوان با شعار «زنان، مدیریت سلامت، مهار کرونا»

..

ادامه ...

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۰

دکتر حسین کیوانی بعنوان سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران منصوب شد

..

ادامه ...

img_yw_news
یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

سامانه صدور کارت دیجیتال واکسیناسیون کرونا به دو زبان

..

ادامه ...

img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰

مراکز ۲۴ ساعته واکسیناسیون دانشگاه علوم پزشکی ایران/وضعیت تزریق دُز بوستر و حذف محدودیت سنی

..

ادامه ...

img_yw_news
یکشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۰

جلسه ی دفاع پایان نامه ی جناب آقای دکتر سهرابی

..

ادامه ...

 تهران، بیمارستان فیروزگر، مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی ایران

 
پست الکترونیکی: gildrc /AT/ iums.ac.ir

تلفن مرکز : ۸۸۹۴۱۸۳۱

 


  • تماس با ما
  • تماس با ما
  • تماس با ما
  • تماس با ما

متن

متن

متن

متن

متن