دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • معاونت آموزشی
 • گروه‌های آموزشی
 • پژوهش
 • اساتید
 • دانشجویان
 • کارکنان
 • روابط عمومی
 • فناوری اطلاعات
 

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

گزاره برگ های ۲۱-۲۰ و شماره های ۸-۶ رصد مجلات (Journal Watch) کمیته ساماندهی تحقیقات کووید-۱۹

..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

همایش همه گیری کووید ۱۹ و گروه های آسیب پذیر

..

ادامه...

img_yw_news
پنجشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

انتصاب جناب دکتر امیرحسین جمشیدی بعنوان مدیر گروه آموزشی طب مکمل

..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۰

گزارش ترجمان دانش مطالعات کووید-۱۹

..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۰

انتصاب دکتر اقبالیان بعنوان مدیر سلامتکده بهشت

..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

وبینار ژورنال کلاب دکتر بهداد

..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

ژورنال کلاب دکتر مومنی نژاد

..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۰

ژورنال کلاب دکتر میرحسینی

..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹

ژورنال کلاب دکتر محجوب

..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۹

تقویم ژورنال کلاب ۱۴۰۰

..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۹

دفاع خانم مهشید مافی

..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۹

جلسه دفاع پروپوزال دکتر محجوب

..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۹

جلسه دفاع پروپوزال دکتر هانیه میرحسینی

..

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۹

جلسه وبینار پیش دفاع دکتر مونا حقیقی

بدینوسیله برگزاری جلسه وبینار پیش دفاع دکتر مونا حقیقی    ..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۹

پیش دفاع دکتر محبوبه سلمانیان

..

ادامه...
 • طرح درس مهر۲-۴۰۰-۹۹ لینک
 • طرح درس سال ۴۰۰-۹۹لینک
 • سال تحصیلی۴۰۰-۹۹ لینک
 • سال تحصیلی ۹۹-۹۸  لینک
  سال تحصیلی ۹۸-۹۷ لینک
  سال تحصیلی ۹۷-۹۶لینک
  سال تحصیلی ۹۶-۹۵لینک   
 • برنامه هفتگی ترم 2 دانشجوی دکترای تخصصی طب سنتی ایرانی در نیمسال992 لینک
 • برنامه هفتگی دانشجویان دکترای تخصصی طب سنتی ایرانی ورودی مهر 98(ترم4) در نیمسال991 لینک  
 • برنامه هفتگی دانشجویان دکترای تخصصی طب ایرانی ورودی بهمن 99 در نیمسال 992 لینک
 • برنامه هفتگی گروه طب ایرانی(نیمسال اول ۴۰۰-۹۹) ورودی مهر ۹۸ لینک
 • برنامه هفتگی گروه طب ایرانی (نیمسال دوم۹۸-۹۹) ورودی مهر۹۸ لینک
  برنامه هفتگی گروه طب ایرانی (نیمسال دوم۹۸-۹۹) ورودی مهر۹۷ لینک
  برنامه هفتگی گروه طب ایرانی (نیمسال اول۹۸-۹۹) لینک
  برنامه هفتگی گروه طب ایرانی (نیمسال اول ۹۸-۹۷) لینک
  برنامه هفتگی گروه طب ایرانی (نیمسال دوم ۹۷-۹۶) لینک
  برنامه هفتگی گروه طب ایرانی(نیمسال اول ۹۷-۹۶) لینک
  برنامه هفتگی گروه طب سنتی (نیمسال دوم۹۶-۹۵) لینک
  برنامه هفتگی گروه طب سنتی(نیمسال اول۹۶-۹۵):
 • ورودی مهر۹۵لینک
 • ورودی بهمن۹۴لینک
 • ورودی بهمن۹۳لینک
 • برنامه هفتگی گروه تاریخ علوم پزشکی(نیمسال اول ۴۰۰-۹۹) لینک
 • برنامه هفتگی گروه تاریخ علوم پزشکی (نیمسال دوم ۹۹-۹۸) لینک
  برنامه هفتگی گروه تاریخ علوم پزشکی (نیمسال اول ۹۹-۹۸) لینک
  برنامه هفتگی گروه تاریخ علوم پزشکی (نیمسال اول ۹۸-۹۷) لینک
  برنامه هفتگی گروه تاریخ علوم پزشکی (نیمسال اول ۹۷-۹۶)لینک
  برنامه هفتگی گروه تاریخ علوم پزشکی(نیمسال دوم۹۶-۹۵) لینک
 • تقویم آزمون ها:
 • برنامه آزمون‌های گروه طب ایرانی (نیمسال دوم۹۸): لینک
 • برنامه آزمون‌های گروه طب ایرانی (نیمسال دوم ۹۷-۹۶): لینک
 • برنامه آزمون‌های گروه طب ایرانی (نیمسال اول ۹۷-۹۶): لینک
 • برنامه آزمون های گروه طب سنتی (نیمسال اول ۹۶-۹۵):
 • ورودی بهمن ۹۳لینک
 • ورودی بهمن۹۴لینک
 • ورودی مهر۹۵ لینک
 • برنامه آزمون‌‌های گروه تاریخ علوم پزشکی(نیمسال اول ۹۹-۴۰۰) لینک -ورودی مهر۹۹
 • برنامه آزمون‌‌های گروه تاریخ علوم پزشکی (نیمسال دوم۹۸): لینک
 • برنامه آزمون‌‌های گروه تاریخ علوم پزشکی (نیمسال اول ۹۹-۹۸): لینک
 • برنامه آزمون‌‌های گروه تاریخ علوم پزشکی (نیمسال دوم ۹۷-۹۶): لینک
 • برنامه آزمون‌های گروه تاریخ علوم پزشکی(نیمسال اول ۹۷-۹۶): لینک
 • برنامه آزمون های گروه تاریخ علوم پزشکی(نیمسال اول ۹۶-۹۵):
 • ورودی مهر۹۳ لینک
 • ورودی مهر۹۴ لینک
 • ورودی مهر۹۵ لینک
 • برنامه گزارشات صبحگاهی دانشجویان دکتری تخصصی طب سنتی ایرانی سال ۹۹ ( لینک)
 • برنامه آموزشی دکتری تخصصی طب ایرانی  لینک
 • چارت درسی دوره دکتری تخصصی طب ایرانی لینک
 • منابع آزمون‌ جامع شهریور ۹۸ (لینک)
 • لیست دانشجویان:
 • درحال تحصیل(لینک)
 • فارغ التحصیلان(لینک)
 • برنامه کاری و درسی اساتید گروه:
 • سال تحصیلی۹۹-۹۸ (لینک)