دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
img_yw_news
یکشنبه ۹ آبان ۱۴۰۰

وبینار یک روزه گزارش سال ۲۰۲۱ اثرات تغییر اقلیمی بر روی سلامت در ایران در روز دوشنبه ۲۴ آبان ماه سال ۱۴۰۰ برگزار  گردید.

وبینار یک روزه "گزارش سال ۲۰۲۱ اثرات تغییر اقلیمی بر روی سلامت در ایران " در روز دوشنبه ۲۴ آبان ماه سال ۱۴۰۰ برگزار  گردید. ..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۹ آبان ۱۴۰۰

برگزاری وبینار"گزارش سال ۲۰۲۱ اثرات تغییر اقلیمی بر روی سلامت در ایران " در روز دوشنبه ۲۴ آبان ماه سال ۱۴۰۰

وبینار یک روزه "گزارش سال ۲۰۲۱ اثرات تغییر اقلیمی بر روی سلامت در ایران " در روز دوشنبه ۲۴ آبان ماه سال ۱۴۰۰ برگزار می گردد. ..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۰

انتصاب سرکار خانم دکتر مرضیه نجومی به عنوان دبیر کمیته تخصصی "آموزش و پیشگیری" کمیته کشوری کووید-۱۹

انتصاب سرکار خانم دکتر مرضیه نجومی به عنوان دبیر کمیته تخصصی "آموزش و پیشگیری" کمیته کشوری کووید-۱۹ ..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۹ شهریور ۱۴۰۰

برگزاری وبینار مجازی" اپیدمی اپیدمی ها: مروری بر اپیدمی های مرتبط با پاندمی کووید-۱۹"

وبینار مجازی"اپیدمی اپیدمی ها: مروری بر اپیدمی های مرتبط با پاندمی کووید-۱۹" در روز شنبه مورخ ۱۳ شهریور ماه سال ۱۴۰۰ از ساعت ۲۰:۰۰ الی۲۱:۳۰ برگزار می گردد ..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

انتصاب سرکار خانم دکتر طائفی به عنوان سرپرست اداره سلامت اجتماعی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

 سرکار خانم دکتر بتول طائفی نصرآبادی عضو محترم هیأت علمی گروه پزشکی اجتماعی و مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سلامت جمعیت به عنوان سرپرست اداره سلامت اجتماعی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی منصوب شد. ..

ادامه...
  • برگه پنجم
  • برگه پنجم
  • برگه ششم
  • برگه ششم
  • برگه هفتم
  • برگه هفتم
  • برگه هشتم
  • برگه هشتم