دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
img_yw_news
شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰

واحد آزمایشگاه بیمارستان شهید فهمیده

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰

خدمات نظافت مرکز آموزشی درمانی شهدای هفتم تیر

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰

خدمات نظافت معاونت و پردیس بین الملل

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰

ایاب ذهاب کارکنان بیمارستان امام سجاد (ع) شهریار

..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰

برگزاری جلسه مناقصه/مزایده و پیش فراخوان

..

ادامه...
  • اداره امور قراردادها زیر نظر مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی مشغول فعالیت می باشد. 

رییس اداره

نام سمت
عبداله صیاد رئیس اداره
 کارشناسان
نام سمت
علیرضا بیاد متصدی امور دفتری
منیژه ترابخانی کارشناس
لیلا حبیبی کارشناس
فاطمه دوزنده آلمانی کارشناس
سیدعلی طاهری اطاقسرا کارشناس
فروغ یزدانی کارشناس


 

رابطین امور قراردادها

متن

متن

متن