دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۹

آزمون جامع علوم پایه و پیش کارورزی مورخ ۹۹/۰۶/۲۰

..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۹

نتایج دوره بیست و چهارم صلاحیت بالینی ۹۹/۰۶/۱۳

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۹

اعلام تاریخ برگزاری آزمون صلاحیت بالینی مورخ ۹۹/۰۶/۱۳

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۹

نتایج آزمون فلوشیپ سال ۱۳۹۹

..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۹

سوال و کلید آزمون ارولوژی نظری مورخ ۹۹/۰۵/۲۵

..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹

سوال و کلید آزمون حواس ویژه مورخ 99/04/20

..

ادامه...


img_yw_news
دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

تاریخ آزمون

..

ادامه...


بایگانی اخبار
img_yw_news
سه شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۹

سوال و کلید آزمون ارولوژی مورخ ۹۹/۰۵/۲۵

..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹

سوال و کلید آزمون عفونی مورخ ۹۹/۰۵/۱۹

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹

سوال و کلید آزمون کودکان مورخ ۹۹/۰۵/۰۷

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹

سوال و کلید آزمون روانپزشکی مورخ 99/04/19

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹

سوال و کلید آزمون رماتولوژی مورخ 99/04/16

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹

سوال و کلید آزمون جراحی مورخ ۹۹/۰۴/۲۹

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸

دفترچه سوال روانپزشکی 26 بهمن

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۸

دفترچه سوال و کلید آزمون بیماریهای اعصاب 98/10/14

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸

دفترچه سوال و کلید آزمون جرزاحی مغز و اعصاب

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸

دفترچه سوال و کلید آزمون بیماریهای عفونی

..

ادامه...