دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
img_yw_news
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸

دفترچه سوال روانپزشکی 26 بهمن

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸

دفترچه سوال و کلید گوارش 13بهمن

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸

دفترچه سوال و کلید آزمون خون 15 دی

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۸

دفترچه سوال و کلید آزمون بیماریهای اعصاب 98/10/14

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۸

آزمون صلاحیت بالینی مورخ98/11/17

..

ادامه...
قابل توجه دانشجویان گرامی بین الملل

آزمون روانشناسی در تاریخ 98/03/28 راس ساعت 9 صبح در سالن امتحانات واقع در دانشکده پزشکی برگزار می شود.
img_yw_news
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸

دفترچه سوال و کلید گوارش 13بهمن

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸

دفترچه سوال و کلید آزمون خون 15 دی

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸

دفترچه سوال غدد 11 دی

..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸

دفترچه سوال و کلید آزمون ریه

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸

دفترچه سوال و کلید آزمون ارولوژی

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸

دفترچه سوال روانپزشکی 26 بهمن

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۸

دفترچه سوال و کلید آزمون بیماریهای اعصاب 98/10/14

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸

دفترچه سوال و کلید آزمون جرزاحی مغز و اعصاب

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸

دفترچه سوال و کلید آزمون بیماریهای عفونی

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸

دفترچه سوال و کلید جراحی اعصاب 98/07/16

..

ادامه...