دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
img_yw_news
شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸

برگزاری کارگاه کارورزان طب اورژانس

کارورزان طب اورژانس در تاریخ 98/10/22 در حضور 2 نفر ار اساتید محترم آقایان دکتر خوش نژاد ابراهیمی و دکتر صدیق متخصصین طب اورژانس و هیأت علمی دانشکده پزشکی به کسب مهارت علمی بصورت تئوری و عملی پرداختند. ..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸

برگزای آزمون OSCE سال 3 رزیدنتهای طب اورژانس

  آزمون OSCE رزیدنتهای سال 3 طب اورژانس در روز چهارشنبه مورخ 98/10/18 (بصورت تئوری و علمی ) برگزار شد. در آزمون فوق تعداد 24 نفر از رزیدنتهای طب اورژانس توسط 7 نفر از اساتید و متخصصین گروه فوق ، در 8 ایستگاه کاری و 4 ایستگاه استراحت در دو گروه مورد ارزیابی قرار گرفتند. ..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸

برگزاری کارگاه رزیدنتهای طب اورژانس

 کارگاه تئوری جهت  رزیدنتهای طب اورژانس در روز سه شنبه مورخ 17-10-98 در محل مرکز مهارتهای بالینی برگزار گردید. در این کارگاه رزیدنتهای فوق در حضور 6  نفر از اساتید ، متخصصین طب اورژانس و عضو هیئت علمی دانشگاه به کسب مهارت پرداختند.     ..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۸

برگزاری کارگاه برای رزیدنتهای طب اورژانس

  مهارت یادگیری ECLS  برای رزیدنتهای طب اورژانس در تاریخ 15-10-98 در محل مرکز مهارتهای بالینی برگزار گردید. در این کارگاه تعداد 4 نفر از رزیدنتهای طب اورژانس در حضور سرکار خانم دکتر محمدی متخصص طب اورژانس و عضو هیئت علمی به کسب مهارت پرداختند.     ..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸

برگزاری OSCE کارورزان طب اورژانس

در روز یکشنبه مورخ 15 دی 1398امتحان OSCE کارورزان طب اورژانس در محل مرکز مهارتهای بالینی برگزار گردید. آقای دکتر نادری رزیدنت سال 2 طب اورژانس مهارتهای علمی 20 کارورز را مورد ارزیابی قرار دادند. ..

ادامه...
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • برگه پنجم
 • برگه پنجم
 • برگه ششم
 • برگه ششم
 • برگه هفتم
 • برگه هفتم