دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
img_yw_news
جمعه ۵ شهریور ۱۴۰۰

برگزاری سی و سومین دوره آزمون صلاحیت بالینی در روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۰

برگزاری کارگاه آموزشی اینترن های جراحی

..

ادامه...
img_yw_news
جمعه ۱۸ تیر ۱۴۰۰

برگزاری سی ودومبن دوره آزمون صلاحیت بالینی در روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۰

برگزاری آزمون فلوشیپ جراحی مغر و اعصاب

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲ تیر ۱۴۰۰

برگزاری کارگاه آموزشی اینترن های جراحی

..

ادامه...
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • برگه پنجم
 • برگه پنجم
 • برگه ششم
 • برگه ششم
 • برگه هفتم
 • برگه هفتم