دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
img_yw_news
دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹

برگزاری آزمون OSCE پزشکی اجتماعی در روز دوشنبه مورخ 99/3/26

آزمون OSCE پزشکی اجتماعی در روز دوشنبه مورخ 99/3/26 با حضور 2 نفر شرکت کننده در 8 ایستگاه کاری در مرکز مهارتهای بالینی با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.   ..

ادامه...
img_yw_news
پنجشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۹

برگزاری بیست و یکمین دوره آزمون صلاحیت بالینی در روز پنج شنبه مورخ 99/3/22

در روز پنج شنبه مورخ 99/03/22 بیست و یکمین دوره آزمون صلاحیت بالینی کارورزان از ساعت 8:30 لغایت 12:00 با حضور 30 نفر شرکت کننده  دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی ایران ، مهمان و  بین الملل در 15 ایستگاه شامل 12 ایستگاه ارزیابی و 3 ایستگاه استراحت با رعایت پروتکل های بهداشتی در مرکز مهارتهای بالینی دانشکده پزشکی برگزار گردید.   ..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹

برگزاری آزمون OSCE کارورزان طب اورژانس در روز یکشنبه مورخ 99/3/11

آزمون OSCE  کارورزان طب اورژانس در محل مرکز مهارتهای بالینی در روز یکشبنه مورخ 99/3/11 برگزار گردید . در این آزمون مهارتهای علمی و عملی تعداد 24 نفر کارورز ، توسط آقای دکتر مصدق ، متخصص طب اورژانس  وعضو محترم هیأت علمی دانشکده پزشکی مورد ارزیابی قرار داده شد.     ..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸

برگزاری مصاحبه استخدامی در روز چهارشنبه مورخ 98/12/07

مصاحبه استخدامی سال 98 در 3 رده شغلی ( هوشبری، اتاق عمل و پرستار ) در روز چهارشنبه مورخ 98/12/7در مرکز مهارتهای بالینی دانشکده پزشکی برگزار شد . در این مصاحبه تعداد 75 نفر مصاحبه شونده توسط 8 نفر مصاحبه گر در 8 ایستگاه کاری مورد ارزیابی قرار گرفتند. ..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸

برگزاری مصاحبه تخصصی پرستاری در روز دوشنبه مورخ 98/12/5

مصاحبه استخدامی سال 98 در  رده شغلی پرستاری در روز دو شنبه مورخ 98/12/5 در مرکز مهارتهای بالینی دانشکده پزشکی برگزار شد. در این مصاحبه تعداد  90 نفر مصاحبه شونده توسط 7 نفر مصاحبه گر در 7 ایستگاه کاری مورد ارزیابی قرار  گرفتند. .   ..

ادامه...
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • برگه پنجم
 • برگه پنجم
 • برگه ششم
 • برگه ششم
 • برگه هفتم
 • برگه هفتم