دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
img_yw_news
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹

اعلام نتایج آزمون فلوشیپ - رشته های جراحی زانو و جراحی هیپ و لگن

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹

اعلام برنامه زمانبندی درج اطلاعات در سامانه نقل و انتقال رشته های تخصصی

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۹

اعلام نتایج آزمون فلوشیپ - رشته جراحی ستون فقرات

..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۹

راه‌اندازی سامانه‌های پاسخگویی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی و اداره کل امور شاهد و ایثارگر

..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۹

تعهدات پذیرفته شدگان از سهمیه قانون برقراری عدالت آموزشی

..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹

اعلام نتایج آزمون فلوشیپ - رشته های جراحی زانو و جراحی هیپ و لگن

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۹

اعلام نتایج آزمون فلوشیپ - رشته جراحی ستون فقرات

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹

درخصوص آزمون گواهینامه سال جاری - شرایط معافیت از آزمون

..

ادامه...
img_yw_news
جمعه ۱۰ مرداد ۱۳۹۹

نتایج آزمون کتبی فلوشیپ ۹۹

..

ادامه...
img_yw_news
پنجشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۹

کلید سوالات آزمون فلوشیپ

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸

قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون پذیرش دستیار تخصصی دوره 46

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸

اطلاعیه در خصوص شرکت در کارگاه سه روزه آشنایی با فرایندهای آموزشی و مسائل مرتبط

..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸

اعلام جلسه معارفه دستیاران جدیدالورود 1398 رشته تخصصی اورولوژی

..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۸

اعلام جلسه معارفه دستیاران جدیدالورودرشته های داخلی،قلب ،عفونی و رادیوانکولوژی با گروه داخلی

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸

اعلام جلسه معارفه دستیاران جدیدالورود 1398 رشته تخصصی پزشکی هسته ای

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸

اعلام تغییر زمان مجدد جلسه معارفه دستیاران جدیدالورود 1398 رشته تخصصی ارتوپدی

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۸

اعلام تغییر زمان جلسه معارفه دستیاران جدیدالورود 1398 رشته تخصصی کودکان

..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸

اطلاعیه دستیاران جدیدالورود 1398 رشته تخصصی رادیولوژی

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸

اعلام مرکز آموزشی درمانی شروع دوره دستیاری دستیاران محترم رشته بیماری های داخلی و بیماری های قلب و عروق

..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸

اطلاعیه دستیاران جدیدالورود 1398 در خصوص شرکت در کارگاه سه روزه آشنایی با فرایندهای آموزشی و مسائل مرتبط

..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸

اعلام جلسه معارفه دستیاران جدیدالورود 1398 رشته تخصصی روانپزشکی

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸

اعلام جلسه معارفه دستیاران جدیدالورود 1398 رشته تخصصی رادیوانکولوژی

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸

اعلام جلسه معارفه دستیاران جدیدالورود 1398 رشته تخصصی پاتولوژی

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸

اعلام جلسه معارفه دستیاران جدیدالورود 1398 رشته تخصصی طب کار

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸

اعلام جلسه معارفه دستیاران جدیدالورود 1398 رشته تخصصی رادیولوژی

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹

برنامه شش ماهه دوم کنفرانسهای گروه ارتوپدی

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

برنامه آموزشی بیمارستانی دستیاران محترم گروه طب اورژانس مهر ماه ۱۳۹۹

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۹

برنامه آموزشی بیمارستانی دستیاران محترم گروه طب اورژانس شهریور ماه ۱۳۹۹

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۹

برنامه آموزشی بیمارستانی دستیاران محترم گروه طب اورژانس مرداد ماه 1399

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۱ تیر ۱۳۹۹

برنامه آموزشی بیمارستانی دستیاران محترم گروه طب اورژانس تیر ماه 1399

..

ادامه...