دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
img_yw_news
دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸

برگزاری کارگاه TBL

کارگاه آشنایی با "روش تدریس TBL" برای اعصاء هیات علمی گروه های بالینی و پایه برگزار شد. ..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۸

برگزاری کارگاه آموزش نرم افزار End Note

کارگاه آموزش نرم افزار  End Note برای اعضاء محترم هیات علمی گروههای پایه و بالینی برگزار شد. ..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۸

برگزاری دومین کارگاه روش تدریس مقدماتی

دومین کارگاه روش تدریس مقدماتی برای اعضاء محترم هیات علمی گروه های بالینی و پایه در روز چهارشنبه مورخ 1398/09/27 برگزار شد. ..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸

کارگاه Publication misconduct

کارگاه Publication misconduct برای اعضاء هیات گروه های بالینی و پایه برگزار گردید. ..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸

دومین جلسه بازنگری طرح دوره و درس مقطع بالینی

دومین جلسه بازنگری طرح دوره و طرح درسهای پزشکی عمومی در مقطع بالینی در چهار گروه اصلی زنان و زایمان، داخلی، اطفال و جراحی عمومی برگزار شد. ..

ادامه...
خانم صغری آتشبهار: کارشناس EDO
اتوبان همت جنب برج میلاد دانشگاه علوم پزشکی ایران - دانشکده پزشکی طبقه  سوم اتاق 411


تلفن تماس :86703411-88602208

 ایمیل : EDO_Medicine@yahoo.com
  • برگه ششم
  • برگه ششم
  • برگه هفتم
  • برگه هفتم
  • برگه هشتم
  • برگه هشتم