دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
img_yw_news
شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹

برگزاری دوره های توانمندسازی

گذراندن دوره توانمندسازی، شرط دریافت پایه سالیانه اعضاء هیئت علمی جدیدالورود زیر ۳ سال ..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۹

مصوبات بیست و پنجمین جلسه هیئت ممیزه دانشگاه مورخ ۹۹/۸/۲۷

مصوبات بیست و پنجمین جلسه هیئت ممیزه دانشگاه  ..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹

مصوبه پرداخت هزینه های دوره تکمیلی (فلوشیپ)

مصوبه سیصدمین جلسه هیئت رئیسه دانشگاه مورخ ۹۹/۶/۱۷ ..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸

ضرورت ایجاد یا ویرایش پروفایل اعضاء هیئت علمی در Google scholar

تاکید معاونت پژوهشی دانشگاه بر ایجاد یا ویرایش پروفایل اعضاء محترم هیئت علمی در Google scholar ..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷

مصوبان هجدهمین جلسه هیئت ممیزه دانشگاه

مصوبات هجدهمین جلسه هیئت ممیزه دانشگاه که در تاریخ 97/9/24 برگزار گردید. ..

ادامه...


معاون امور هیئت علمی: دکتر ناهید رحیم زاده

فوق تخصص نفرولوژی کودکان
رتبه علمی: دانشیار

شماره های تماس: 86703401 - 88622592


معاونت امور هیات علمی
ماموریت معاونت امور هیئت علمی، ساماندهی کلیه امور مرتبط با اعضاء هیئت علمی گروه های آموزشی دانشکده پزشکی در جهت استفاده کامل از پتانسیل ها و توسعه توانمندی های آنان در راستای ارتقاء کیفی و کمی آموزشی و پژوهشی جهت وصول به اهداف دانشکده و در راستای تحقق سیاست ها و برنامه های دانشگاه می باشد. شعار معاونت "پاسداشت جایگاه و منزلت اعضاء هیئت علمی و تجلیل از الگوهای اخلاقی حرفه ای" می باشد.
زیرمجموعه های این معاونت به شرح ذیل است:
 • اداره هیئت علمی
 • واحد ارتقاء
 • واحد ترفیع پایه
 • واحد ارزشیابی
 • واحد جذب
رئوس وظایف:
 1. انجام امور اداری و استخدامی اعضاء هیئت علمی
 2. انجام امور مرتبط با ارتقاء مرتبه اعضاء هیئت علمی
 3. انجام امور مرتبط با ترفیع پایه اعضاء هیئت علمی
 4. ارزشیابی اعضاء هیئت علمی
 5. پیگیری امور رفاهی
 6. انجام امور مدیران گروه
        مریم موسوی

کارشناس مسئول
کارشناس ارتقاء

شرح وظایف: پیگیری و انجام امور مرتبط با ارتقاء اعضاء هیئت علمی
مسئول سایت
شماره تماس: 86703409


     تارا عالی پور
 کارشناس ترفیع پایه
شرح وظایف: انجام مکاتبات ترفیع پایه سالیانه اعضاء هیئت علمی بر اساس خود اظهاری در سامانه سعاد وبازخورد درون گروهی، اعطای ترفیع پایه های تشویقی، پاسخگویی سامانه سعاد دانشکده پزشکی، به روز رسانی بانک اطلاعات اعضاء هیئت علمی
                                                                                                           
شماره تماس: 86703410      
 


زهرا چهاروطنی
کارشناس جذب
شرح وظایف:
امور مربوط به جذب اعضاء هیئت علمی (تعهداتی و فراخوان)

کارشناس ارزشیابی
شرح وظایف
: انجام ارزشیابی اعضاء محترم هیئت علمی در حیطه ی کیفی و ارائه بازخورد آن به مسئولین اجرائی ، بهبود مستمر روش های ارزشیابی با همکاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه
مسئول دفتر
                     شماره تماس: 86703401
 
 


 
      
          


 

شماره تماس مستقیم: 88622592

شماره تماس های داخلی:
کارشناس مسئول و ارتقاء:  86703409

کارشناس ترفیع پایه: 86703410
کارشناس جذب و ارزشیابی: 86703401
مسئول دفتر: 86703401


پست الکترونیک: Faculty-MC@iums.ac.ir
آدرس: دانشکده پزشکی، طبقه سوم