دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 
img_yw_news
دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸

جلسه معاون پزشکی عمومی با کارشناسان و نمایندگان دانشجویان ورودی ۹۳-۹۴-۹۵

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸

انتخاب لاین دانشجویان ورودی بهمن ماه ۱۳۹۳

..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۸

نهمین جلسه گروه پزشکی عمومی در محل دفتر معاونت پزشکی عمومی برگزار گردید

..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۸

برگزاری کارگاه سمیولوژی دانشجویان

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۸

شرایط ویژه آزمون صلاحیت بالینی مورخ ۹۸/۱۱/۱۷

..

ادامه...
[ بایگانی اخبار ]
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • برگه پنجم
 • برگه پنجم
 • برگه ششم
 • برگه ششم
 • برگه هفتم
 • برگه هفتم
 • برگه هشتم
 • برگه هشتم