دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 
img_yw_news
دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹

آزمون آمار پزشکی

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۹

برگزاری آزمون صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی عمومی مورخ۹۹/۵/۲ در مرکز صلاحیت های بالینی دانشکده پزشکی

                                                                                                                     ..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۹

تغییرات تاریخ آزمون دانشجویان ورودی۹۶

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹

آزمون اپیدمیولوژی مورخ ۹۹/۴/۲۱

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹

آزمون صلاحیت بالینی مورخ ۹۹/۵/۲

..

ادامه...
[ بایگانی اخبار ]
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • برگه پنجم
 • برگه پنجم
 • برگه ششم
 • برگه ششم
 • برگه هفتم
 • برگه هفتم
 • برگه هشتم
 • برگه هشتم