دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
img_yw_news
یکشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰

آزمون مورخ ۱۴۰۰/۹/۸

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰

جلسه بازنگری شرح وظایف کارورزان

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰

آزمون کارگاه قوانین شورای انضباطی

..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲ آذر ۱۴۰۰

جلسات حوزه های نه گانه ارزیابی و اعتبار بخشی بیرونی پزشکی عمومی

..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲ آذر ۱۴۰۰

جلسات حوزه های نه گانه ارزیابی و اعتبار بخشی بیرونی پزشکی عمومی

..

ادامه...
انتخاب واحد دانشجویان ورودی جدید از تاریخ ۱۴۰۰/۷/۱۹لغایت ۱۴۰۰/۷/۲۰ تمدید گردید
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • برگه پنجم
 • برگه پنجم
 • برگه ششم
 • برگه ششم
 • برگه هفتم
 • برگه هفتم
 • برگه هشتم
 • برگه هشتم