دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences 
img_yw_news
یکشنبه ۷ دی ۱۳۹۹

شروع دوره پذیرفته شدگان آزمون دکترای تخصصی سال تحصیلی ۱۴۰۰_۱۳۹۹

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۹

تقویم تحصیلی برای دانشجویان جدیدالورود مقطع تحصیلات تکمیلی

تقویم تحصیلی برای دانشجویان جدیدالورود مقطع تحصیلات تکمیلی   ..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۹

تماس با کارشناسان گروه های آموزشی تحصیلات تکمیلی

کارشناسان گروه های آموزشی علوم پایه در مقاطع تحصیلات تکمیلی   ..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۹

راه ارتباطی دانشجویان جدیدالورودسال تحصیلی ۱۴۰۰_۱۳۹۹ در مقطع کارشناسی ارشد با گروه های آموزشی

  راه ارتباطی دانشجویان جدیدالورودسال تحصیلی ۱۴۰۰_۱۳۹۹ در مقطع کارشناسی ارشد با گروه های آموزشی به شرح ذیل می باشد:   ..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۹

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹  ..

ادامه...
کارشناسان سمت شماره تماس
سرکار خانم فشی کارشناس مسئول 86703322
سرکار خانم حیدری کارشناس آموزش 86703355
سرکار خانم طاهری فشی کارشناس آموزش 86703320
سرکار خانم شعبانی کارشناس آموزش 86703323
سرکار خانم گل محمدی کارشناس آموزش 88602207

شرح وظایف واحد آموزش

 برنامه ریزی آموزش علوم پایه به دانشجویان پزشکی
 1. تدوین و بازنگری برنامه های اموزش علوم پایه در مقطع پزشکی عمومی
 2. همکاری با معاونت آموزش پزشکی عمومی در جهت اجرای برنامه "یکپارچه سازی" (Integration)  آموزشی
آموزش تحصیلات تکمیلی 
 1. ثبت نام و انتخاب واحد
 2. انجام امور اداری مربوط به دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 3. انجام امور مربوط به احکام حقوقی دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 4. انجام امور اداری مربوط به دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی
 5. برگزاری امتحانات جامع دانشجویان دکتری تخصصی
 6. انجام امور دفاع پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 7. نظارت بر اجرای قوانین و مقررات آموزشی توسط گروه ها
 8. مدیریت موارد خاص )فرجه تحصیلی، مرخصی ها، فرصت مطالعاتی، ...)
 9. پایش و بازنگری برنامه های آموزشی موجود و پیشنهاد تاسیس رشته ها ی جدید
 
پست الکترونیکPostGraduate-MC@iums.ac.ir

شماره تماس:  86703426 و داخلی: 3426

نشانی: دانشکده پزشکی طبقه سوم، اتاق426

 • برگه ششم
 • برگه ششم
 • برگه هفتم
 • برگه هفتم
 • برگه هشتم
 • برگه هشتم