دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences 
img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۰

اطلاعیه(شماره ۲) جهت ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون ورودی دکترای تخصصی رشته های علوم پایه سال تحصیلی۱۴۰۱-۱۴۰۰

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون ورودی دکترای تخصصی رشته های علوم پایه سال تحصیلی۱۴۰۱-۱۴۰۰ ..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون ورودی دکترای تخصصی رشته های گروه پزشکی سال تحصیلی۱۴۰۱-۱۴۰۰

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون ورودی دکترای تخصصی رشته های گروه پزشکی سال تحصیلی۱۴۰۱-۱۴۰۰ ..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰

تقویم تحصیلی برای دانشجویان جدیدالورود مقاطع تحصیلات تکمیلی

تقویم تحصیلی برای دانشجویان جدیدالورود مقاطع تحصیلات تکمیلی ..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۰

اطلاعیه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی ارشد رشته های علوم پایه

راهنمای ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال تحصیلی ۱۴۰۱_۱۴۰۰ ..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۰

راهنمای ثبت نام دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۱۴۰۱_۱۴۰۰

راهنمای ثبت نام دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۱۴۰۱_۱۴۰۰ ..

ادامه...
کارشناسان سمت شماره تماس
سرکار خانم فشی کارشناس مسئول 86703322
سرکار خانم حیدری کارشناس آموزش 86703355
سرکار خانم طاهری فشی کارشناس آموزش 86703320
سرکار خانم شعبانی کارشناس آموزش 86703323
سرکار خانم گل محمدی کارشناس آموزش 88602207

شرح وظایف واحد آموزش

 برنامه ریزی آموزش علوم پایه به دانشجویان پزشکی
 1. تدوین و بازنگری برنامه های اموزش علوم پایه در مقطع پزشکی عمومی
 2. همکاری با معاونت آموزش پزشکی عمومی در جهت اجرای برنامه "یکپارچه سازی" (Integration)  آموزشی
آموزش تحصیلات تکمیلی 
 1. ثبت نام و انتخاب واحد
 2. انجام امور اداری مربوط به دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 3. انجام امور مربوط به احکام حقوقی دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 4. انجام امور اداری مربوط به دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی
 5. برگزاری امتحانات جامع دانشجویان دکتری تخصصی
 6. انجام امور دفاع پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 7. نظارت بر اجرای قوانین و مقررات آموزشی توسط گروه ها
 8. مدیریت موارد خاص )فرجه تحصیلی، مرخصی ها، فرصت مطالعاتی، ...)
 9. پایش و بازنگری برنامه های آموزشی موجود و پیشنهاد تاسیس رشته ها ی جدید
 
پست الکترونیکPostGraduate-MC@iums.ac.ir

شماره تماس:  86703426 و داخلی: 3426

نشانی: دانشکده پزشکی طبقه سوم، اتاق426

 • برگه ششم
 • برگه ششم
 • برگه هفتم
 • برگه هفتم