دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences 
img_yw_news
شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۸

بیستمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

بیستمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی ..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۷ دی ۱۳۹۸

نوزدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

نوزدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی برگزار می گردد. ..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸

اعطاء یک نمره تشویقی به نمره پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد درصورت چاپ دومین مقاله در مجلات نمایه شده در Scopus

مصوبه جلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی مورخ 98/8/28 ..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸

هجدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

هجدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی ..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸

اجرای طرح غربالگری و تشکیل پرونده سلامت دانشجویان جدیدالورود

اجرای طرح غربالگری و تشکیل پرونده سلامت دانشجویان جدیدالورود در درمانگاه معاونت دانشجویی ..

ادامه...
کارشناسان سمت شماره تماس
سرکار خانم میرزایی کارشناس مسئول 86703322
سرکار خانم ایزدفر کارشناس آموزش 86703355
سرکار خانم طاهری فشی کارشناس آموزش 86703320
سرکار خانم فشی کارشناس آموزش 86703323
سرکار خانم گل محمدی کارشناس آموزش 38670332

شرح وظایف واحد آموزش

 برنامه ریزی آموزش علوم پایه به دانشجویان پزشکی
 1. تدوین و بازنگری برنامه های اموزش علوم پایه در مقطع پزشکی عمومی
 2. همکاری با معاونت آموزش پزشکی عمومی در جهت اجرای برنامه "یکپارچه سازی" (Integration)  آموزشی
آموزش تحصیلات تکمیلی 
 1. ثبت نام و انتخاب واحد
 2. انجام امور اداری مربوط به دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 3. انجام امور مربوط به احکام حقوقی دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 4. انجام امور اداری مربوط به دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی
 5. برگزاری امتحانات جامع دانشجویان دکتری تخصصی
 6. انجام امور دفاع پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 7. نظارت بر اجرای قوانین و مقررات آموزشی توسط گروه ها
 8. مدیریت موارد خاص )فرجه تحصیلی، مرخصی ها، فرصت مطالعاتی، ...)
 9. پایش و بازنگری برنامه های آموزشی موجود و پیشنهاد تاسیس رشته ها ی جدید
 
پست الکترونیکPostGraduate-MC@iums.ac.ir

شماره تماس:  86703426 و داخلی: 3426

نشانی: دانشکده پزشکی طبقه سوم، اتاق426

 • برگه ششم
 • برگه ششم
 • برگه هفتم
 • برگه هفتم
 • برگه هشتم
 • برگه هشتم